Sa oled siin

Hariduse ümarlaud otsustas Hariduse kutsenõukogu loomise

3. juuni 2004 - 0:00

“Kutsenõukogu on kvalifikatsioonisüsteemi selgroog ja tööturu osapoolte koostööorgan. Siin sõnastavad tööturu osapooled, riik, tööandjad, töövõtjad ja koolitajad oma huvid, lepivad kokku kutsestandardid ja selle mõju ulatuse,” ütles Kutsekoja juhatuse liige Peep Ratas.

Kutsenõukogu nimetab eksperdid oma kutsealal, kes kaardistavad oma kutseala põhikutsed, töötavad välja kutsestandardid ja kutseomistamise skeemi.

Kutsestandard on dokument, mis määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist tulenevad nõuded teadmistele, oskustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja isikuomadustele.

Ümarlauast osavõtjad märkisid ära hulgaliselt probleeme, mis vajavad lahendamist hariduse valdkonna kutsete alal. Nende hulgas vajavad selgeid määratlusi õpetajate kutseomistamise kord, kvalifikatsioonide omistamine ja tunnustamine, samuti seosed kehtiva pedagoogide atesteerimissüsteemiga.

Kohalolnud ei arutanud ühiskonnas pingeid tekitanud kutsetunnistuse kehtivuse tähtaega, kuna see on vastasutatud Kutsenõukogu töö.

Osapooled väljendasid lootust, et suurem selgus haridusala kutsekvalifikatsioonide osas aitab kaasa kõigi osapoolte probleemide lahendamisele, seeläbi ka haridussüsteemi arendamisele vastavuses ühiskonna vajadustega.

Ümarlauas osalenud institutsioonid:
· Haridus- ja Teadusministeerium, REKK ja Kutsekoda
· Sotsiaalministeerium
· Eesti Eripedagoogide Liit
· Eesti Õpetajate Liit
· Eesti Lasteaednike Liit
· Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit
· Eesti Haridustöötajate Liit
· ANDRAS
· Eesti kõrgkoolide ühendus Universitas
· Eesti Linnade Liit
· Eesti Maaomavalitsuste Liit
· HTM Koolivõrgu büroo
· Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing
· Eesti koolijuhtide Ühendus
· Tallinna Pedagoogikaülikool
· Tartu Ülikool
· Eesti Vabaharidusliit

Lisainformatsioon:
Sirje Murre
juhatuse liige
Kutsekoda
6791 702
50 96 399

Tarmu Kurm
suhtekorraldustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
7350 154