Sa oled siin

Hariduse kutsenõukogu koosseis on kinnitatud

25. november 2004 - 0:00

Jaak Aab                     Eesti Linnade Liidu tegevdirektor;

Ivo Eesmaa                  Eesti Vabaharidusliidu liige;

Eve Eisenschmidt         Tallinna Pedagoogikaülikooli Haapsalu Kolledži direktor;

Siiri Ernesaks               Eesti Huvialajuhtide Liidu liige;

Urvi Haasma                Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu liige;

Ulve Kala                    Eesti Kõrgkoolide Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS liige;

Toomas Kink               Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari direktori kohusetäitja;

Ene Käpp                    Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras juhatuse esimees;

Kadri Lühiste               Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna peaspetsialist;

Liisa Pakosta               Eesti Lastevanemate Liidu eestseisuse liige;

Erkki Piisang                Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatuse liige;

Ljudmilla Poljakova     Vene Koolide Õpetajate Ühenduse juht;

Tiia Randma                Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kutsenõunik;

Marju Reinvart             Eesti Lasteaednike Liidu liige;

Sven Rondik                Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees;

Ott Rootare                 Eesti Noorsoonõunike Ühenduse juhatuse esimees;

Vello Saliste                 Eesti Eripedagoogide Liidu liige;

Vilja Saluveer              Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert.

Kutsenõukogu on vastava tegevusvaldkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajate koostööorganisatsioon. Kutsenõukogu tegevuse eesmärk on tööturu vajaduste rahuldamiseks vajalike kutsestandardite väljatöötamine ning kutsekvalifikatsiooni süsteemi rakendamine ja uuendamine.

Haridus- ja Teadusministeerium tunneb heameelt, et alus õpetajate kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomiseks on nüüd olemas. Kindlasti esitab Haridus- ja Teadusministeerium ühena paljudest institutsioonidest oma ettepanekud ja seisukohad kutsenõukogule.

Haridus- ja Teadusministeerium ootab ja loodab, et kutsenõukogus osaleb ka praegu sealt puuduv Õpetajate Liidu esindaja. Vastavalt kutsenõukogu põhimäärusele on nii Õpetajate Liidul kui ka teistel vastaval kutsealal tegutsevatel institutsioonidel võimalik liituda juba moodustatud kutsenõukogu tööga.

 

.

Tarmu Kurm

juhataja

teabekorralduse osakond

Haridus- ja Teadusministeerium

735 0154