Sa oled siin

Hariduse Kutsenõukogu kogunes esimest korda

27. jaanuar 2005 - 0:00

Koosolekul anti ülevaade kutsekvalifikatsiooni süsteemist ja kutsenõukogu tegevuspõhimõtetest. Kutsenõukogu tutvus Õpetaja V kutsestandardi senise ettevalmistusprotsessiga ning läbiviidud arvamusküsitlusega.

Kutsenõukogu otsustas:
1) Iga kutsenõukogu liige vastutab õpetaja kutsestandardi projekti arutelu läbiviimise eest esindatavas institutsioonis ning esitab parandusettepanekud kutsenõukogu liikmetele hiljemalt 21. veebruaril.
2) Haridustöötajate Liit korraldab seminari kutse omistamise korra aluste erinevate võimaluste määratlemiseks.
3) Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Vilja Saluveer koostab ülevaate kutsekvalifikatsiooni süsteemi seostest praegu kehtiva pedagoogide atesteerimis- ja palgasüsteemiga.
4) Teha ettepanek Eesti Koolijuhtide Ühendusele ja Eesti Õpetajate Liidule delegeerida esindaja Hariduse Kutsenõukogu koosseisu.
5) Toetada Eesti kutseõpetajate ühingu soovi delegeerida oma esindaja kutsenõukogusse.

Kutsenõukogu järgmine koosolek toimub 2. märtsil Kutsekojas.

Lisainfo:

Eve Eisenschmidt
Hariduse Kutsenõukogu esimees
47 20242, 5030459
eve@hk.tpu.ee
 
Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155