Sa oled siin

Haridusasutustesse on jõudnud üle kolme tuhande Ukrainast sõja eest pagenud lapse ning koolides on tööle asunud Ukraina haridustöötajad

19. aprill 2022 - 15:59

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 18. aprilli seisuga registreeritud kokku 3206 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 2780. Alushariduses on 718 last, põhihariduses 2254, gümnaasiumis 145 ja kutsehariduses 89 õpilast.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutab jätkuvalt, et selleks, et Ukraina lapsed ja noored õpiks võimalikult kiiresti ära eesti keele, on oluline nad suunata eelkõige eestikeelsetesse või keelekümblusmetoodikat kasutavatesse haridusasutusse. „Hea meel on näha, et tasapisi on eestikeelsetes haridusasutustes olevate laste osakaal kasvama hakanud. Praegu on neis kirjas 68,5% registreeritud lastest ja noortest, nädal varem oli aga 67,4%. Keelekümblusmetoodikat rakendavates õppeasutustes õpib hetkel 10,9%, inglisekeelsetes koolides 0,6% ja vene õppekeelega haridusasutustes 20%, eelmisel nädalal oli venekeelsetes haridusasutustes laste osakaal 20,9%,” selgitab minister Kersna ning lisab: “Pingutame, et pakkuda Ukrainast tulnud lastele ja noortele kvaliteetset eestikeelset haridust. Sõja lõppedes, minnes tagasi Ukrainat üles ehitama, on need noored saanud Eestis kindlasti hea hariduse, leidnud uued sõbrad ja saanud selgeks uue keele.”

Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks kõigis maakondades. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lapsi haridusasutustesse registreeritud Harjumaal (1495), Tartumaal (340), Pärnumaal (292), Ida-Virumaal (215), Lääne-Virumaal (207) ja Järva maakonnas (129).

Lisaks lastele on paljudesse haridusasutustesse jõudnud ka Ukrainast pärit töötajad. Ministeeriumi küsitluse andmetel on 8. aprilli seisuga 64 kooli asunud tööle 80 Ukraina sõjapõgenikku. Enamus neist töötab õpetaja või õpetaja abi ametikohal, aga on ka psühholooge, tugiisikuid, õppekoordinaatoreid ning ka näiteks neid, kes on tööl kokana sööklas või aitavad koolimaja korras hoida. Tänaseks on tööleasunuid kindlasti rohkem ning uued andmed laekuvad koolidelt töötajate kohta reedeks.

Täpsema ülevaate Ukrainast pärit lastest ja noortest haridusasutustes maakondade lõikes saab kaardilt.

Veel uudiseid samal teemal

05.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Narva riigigümnaasium saavutas maksimaalse kõrguse

Täna, 5. augustil toodi Narva riigigümnaasiumis alla sarikapärg, sest hoone saavutas maksimaalse kõrguse. Kaasaegses koolihoones aadressil Puškini tn 31 hakkavad 2023. aasta sügisel õppima üle 500 õpilase.

04.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis

Eesti on üks neid riike, kes koostöös Ukraina eksamikeskusega korraldas Ukraina ülikoolidesse sisseastumistesti, et toetada Ukraina noorte haridustee jätkumist. Testid toimusid 25.-29. juulil Tallinna Teeninduskoolis ja Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Kokku registreerus bakalaureuseõppe testile 300 õpilast.