Sa oled siin

Haridusasutustesse on jõudnud 3729 Ukrainast sõja eest pagenud last ning koolides on tööl Ukraina haridustöötajad

26. aprill 2022 - 13:25

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 25. aprilli seisuga registreeritud kokku 3729 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 3206. Alushariduses on 894 last, põhihariduses 2539, gümnaasiumis 162 ja kutsehariduses 134 õpilast.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutab, et väga tähtis on, et Ukraina lapsed ja noored saaksid võimalikult kiirelt koha meie haridusasutustes ning hakkaksid õppima eesti keelt. „Teame, et Eestisse on jõudnud 11 887 kuni 19aastast Ukraina sõjapõgenikku, kuid haridusasutustes on kirjas neist hetkel 3729. Lisatoetust saab riik maksta omavalitsustele vaid nende laste eest, kes on andmebaasi kantud,” selgitab minister ja soovitab omavalitsustel ja haridusasutustel lapsed esimesel võimalusel EHISesse registreerida.
   
Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks kõigis maakondades. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal (1782), Tartumaal (379), Pärnumaal (293), Ida-Virumaal (241), Lääne-Virumaal (240) ja Järva maakonnas (144).

Eestikeelsetes haridusasutustes on kirjas 70%, vene õppekeelega haridusasutustes 20%, keelekümblusprogrammi rakendavates õppeasutustes 10% ja inglisekeelsetes koolides on 1% sõjapõgenikest lastest ja noortest.

Lisaks lastele on paljudesse haridusasutustesse jõudnud ka Ukrainast pärit töötajad. Ministeeriumi küsitluse andmetel on 76 kooli asunud tööle 101 Ukraina sõjapõgenikku. Enamus neist töötab õpetaja või õpetaja abi ametikohal, aga on ka psühholooge, logopeede, tugiisikuid, õppekoordinaatoreid ning ka näiteks neid, kes on tööl kokana sööklas või aitavad koolimaja korras hoida. Tänaseks on tööleasunuid kindlasti rohkem ning uued andmed laekuvad koolidelt töötajate kohta reedeks.

Täpsema ülevaate Ukrainast pärit lastest ja noortest haridusasutustes maakondade lõikes saab kaardilt.

Veel uudiseid samal teemal

05.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Narva riigigümnaasium saavutas maksimaalse kõrguse

Täna, 5. augustil toodi Narva riigigümnaasiumis alla sarikapärg, sest hoone saavutas maksimaalse kõrguse. Kaasaegses koolihoones aadressil Puškini tn 31 hakkavad 2023. aasta sügisel õppima üle 500 õpilase.

04.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis

Eesti on üks neid riike, kes koostöös Ukraina eksamikeskusega korraldas Ukraina ülikoolidesse sisseastumistesti, et toetada Ukraina noorte haridustee jätkumist. Testid toimusid 25.-29. juulil Tallinna Teeninduskoolis ja Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Kokku registreerus bakalaureuseõppe testile 300 õpilast.