Sa oled siin

Haridusasutustes on üle nelja tuhande viiesaja Ukrainast pagenud lapse ja noore ning koolides on tööl Ukraina haridustöötajad

17. mai 2022 - 12:43

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 16. mai seisuga registreeritud kokku 4538 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 4399. Alushariduses on 1168 last, põhihariduses 3010, gümnaasiumis 183 ja kutsehariduses 177 õpilast.

Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks jõudnud kõigi maakondade haridusasutustesse – alates lasteaedadest kuni kutsekoolideni. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal (2145), Tartumaal (496), Pärnumaal (317), Ida-Virumaal (303), Lääne-Virumaal (283) ja Saaremaal (170).

Eestikeelsetes haridusasutustes on kirjas 69,9%, vene õppekeelega haridusasutustes 19,9%, keelekümblusprogrammi rakendavates õppeasutustes 9,7% ja inglisekeelsetes koolides on 0,5% sõjapõgenikest lastest ja noortest.

Lisaks lastele on paljudesse haridusasutustesse jõudnud ka Ukrainast pärit töötajad. Ministeeriumi küsitluse andmetel on kokku 91 kooli, 2 kutseõppeasutusse ja 89 üldhariduskooli, asunud tööle 135 Ukraina sõjapõgenikku. Enamus neist töötab õpetaja (43) või õpetaja abi (47) ametikohal, aga on ka psühholooge, logopeede, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid, õppekoordinaatoreid ning ka neid, kes on tööl sööklas või aitavad koolimaja korras hoida.

Täpsema ülevaate Ukrainast pärit lastest ja noortest haridusasutustes maakondade lõikes saab kaardilt ning Haridussilmast.

Veel uudiseid samal teemal

01.07.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort

Esimese kuu aja jooksul on Vabaduse Kooli õppima asumiseks esitanud avalduse pea 400 Ukraina noort. Juulikuus jätkub avalduste vastuvõtt ning vestlused gümnaasiumiastmesse suunduvate noortega.

30.06.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Pelgulinna riigigümnaasium sai nurgakivi

Täna, 30. juunil sai nurgakivi Tallinnasse Kolde puiesteele loodav Pelgulinna riigigümnaasium, kus hakkab õppima üle tuhande gümnasisti.