Sa oled siin

Haridusasutustes on üle nelja tuhande Ukrainast pagenud lapse ja noore ning koolides on tööl Ukraina haridustöötajad

10. mai 2022 - 13:42

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 9. mai seisuga registreeritud kokku 4399 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 4095. Alushariduses on 1136 last, põhihariduses 2929, gümnaasiumis 182 ja kutsehariduses 152 õpilast.

Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks jõudnud kõigi maakondade haridusasutustesse – alates lasteaedadest kuni kutsekoolideni. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal (2076), Tartumaal (466), Pärnumaal (315), Ida-Virumaal (291), Lääne-Virumaal (273) ja Saaremaal (166).

Eestikeelsetes haridusasutustes on kirjas 69,7%, vene õppekeelega haridusasutustes 20,1%, keelekümblusprogrammi rakendavates õppeasutustes 9,7% ja inglisekeelsetes koolides on 0,5% sõjapõgenikest lastest ja noortest.

Lisaks lastele on paljudesse haridusasutustesse jõudnud ka Ukrainast pärit töötajad. Ministeeriumi küsitluse andmetel on 79 kooli asunud tööle 118 Ukraina sõjapõgenikku. Enamus neist töötab õpetaja või õpetaja abi ametikohal, aga on ka psühholooge, logopeede, tugiisikuid, õppekoordinaatoreid ning ka näiteks neid, kes on tööl kokana sööklas või aitavad koolimaja korras hoida.

Täpsema ülevaate Ukrainast pärit lastest ja noortest haridusasutustes maakondade lõikes saab kaardilt ning Haridussilmast.

Veel uudiseid samal teemal

27.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik ja haridustehnoloogia kogukond sõlmisid innovatsiooni ja ettevõtlust toetava koostööleppe

Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EdTech Estonia MTÜ sõlmisid koostöölepingu haridustehnoloogia edendamiseks. Vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandum kirjeldab lahti ühised eesmärgid ja koostöö põhimõtted, et ühiselt Eesti haridusinnovatsiooni edasi arendada.

27.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Aasta kool 2022 on Läänemaa Ühisgümnaasium

Tänavuse aasta kooli tiitli pälvis Läänemaa Ühisgümnaasium, kellele väga tasavägiselt järgnes Metsküla Algkool ning žürii ja rahvahääletuse punktiarvestuse tulemusena tuli kolmandaks Jüri Gümnaasium.