Sa oled siin

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna külastas 2. mail Ida-Virumaa haridusasutusi ning arutas kohalike koolipidajate ja haridustöötajatega piirkonna haridusteemadel

3. mai 2022 - 12:28

Minister Liina Kersna viibis 2. mail visiidil Ida-Virumaal, kus külastas Sillamäe Gümnaasiumit ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskust ning Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžit Kohtla-Järvel.

Minister kohtus Sillamäe Gümnaasiumis kooli meeskonna, Sillamäe põhikoolide direktorite ning Sillamäe linnapea Tõnis Kalbergi ja linnavalitsuse haridusametnikega, et arutada eestikeelse õppe seisu, väljakutseid ja võimalusi piirkonnas.

Ministri sõnul on murettekitav, et venekeelsete põhikoolide lõpetajatest sooritavad alla 30% B1 taseme eksami ning Sillamäe koolide ja lasteaedade õpetajatest räägivad vähem kui pooled eesti keelt nõutud tasemel. „Samal ajal on riik näiteks sel aastal toetamas erinevaid eesti keele õppega seotud tegevusi Sillamäel ligi poole miljoni euro ulatuses,“ lisas minister Kersna.

“Pakkusime Sillamäe linnapeale ja koolijuhtidele välja, et riik on valmis võtma Sillamäel vastutuse gümnaasiumi ja vajadusel ka eestikeelse põhihariduse tagamise eest kui me jõuame kokkuleppeni, et tänased venekeelsed põhikoolid muutuvad varajase keelekümblusega kooliks. Täna ei ole Sillamäel ühtegi keelekümbluskooli,“ ütles Liina Kersna.

Minister Liina Kersna külastas ka Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekohta ning arutas keskuse juhtkonnaga kutsehariduse ja laiemalt koolivõrgu tuleviku üle Ida-Virumaal. Kutsehariduskeskus tegutseb kaasaegses hea tehnilise baasiga õppehoones, kuhu mahub õppima 900 last. Pakutavate erialade valik on lai, kuid õpe, va. kutsekeskhariduse õpe, toimub valdavalt vene keeles. Keskuse eesmärk on laiendada järgnevatel aastatel eesti keeles pakutavate erialade valikut, tõstes selleks olemasolevate õpetajate eesti keele oskuse taset ning täiendades meeskonda eesti keelt valdavate ekspertidega.

„Sillamäe õppekoha rohkeid õppimisvõimalusi pakkuvasse hoonesse mahuks lisaks kutsekoolile nii gümnaasium kui ka progümnaasium ehk 7.-9.klass. Sellest kooslusest tekiks kindlasti hea sünergia ning riik on valmis selliseks koolivõrgu arenguks,“ ütles minister Liina Kersna.

Kohtumisel Sillamäe linnavalitsuse esindajatega lepiti kokku, et Sillamäe linnavalitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium loovad oma töörühmad, kelle eesmärgiks on 2022. aasta sees läbi rääkida Sillamäe koolivõrgu optimeerimise ja eestikeelse õppe tõhustamisega seotud võimalikud lahendused.

Visiidi käigus külastas minister ka TalTech Virumaa Kolledžit Kohtla-Järvel, kus pakutakse võimalust õppida kolmel rakenduskõrgharidusõppe ja kahel magistriõppe erialal päeva- ja sessioonõppe vormis. Kolledži moodsas ja maailmatasemel tehniliste võimalustega õpikeskkonnas on võimalik õppida kõrgel tasemel inseneeriat ning kolledži lõpetajatele avaneb arvukalt valikuid tööjõuturul nii piirkondlikult kui ka laiemalt.

Kolledži juhtkond ja meeskonnaliikmed kinnitasid valmidust panustada reaalainete õpetajate koolitusse, et tagada Ida-Virumaal reaalainete õpetamise kvaliteet ja jätkusuutlikkus.

Taustainfo:

  • Sillamäel õpib alushariduses 483 ja üldhariduses 1157 last.
  • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on suurim Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav kutseõppeasutus, millel on õppekohad Sillamäel, Jõhvis ja Narvas. 10.10.2021 seisuga on kolmes õppekohas kokku 2500 õpilast ja 270 töötajat. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekoht pakub õppimisvõimalusi IT, logistika ja metallitöö erialadel.
  • TalTech Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel saab õppida kolmel rakenduskõrgharidusõppe (keemiatehnoloogia, telemaatika ja arukad süsteemid, masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine) ja kahel magistriõppe erialal (kütuste keemia ja tehnoloogia, äriinfotehnoloogia) päeva- ja sessioonõppe vormis. Kolledž pakub täienduskoolitusi ning aitab teadust populariseerida teadus- ja tehnikakooli kaudu.

Veel uudiseid samal teemal

27.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik ja haridustehnoloogia kogukond sõlmisid innovatsiooni ja ettevõtlust toetava koostööleppe

Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EdTech Estonia MTÜ sõlmisid koostöölepingu haridustehnoloogia edendamiseks. Vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandum kirjeldab lahti ühised eesmärgid ja koostöö põhimõtted, et ühiselt Eesti haridusinnovatsiooni edasi arendada.

27.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Aasta kool 2022 on Läänemaa Ühisgümnaasium

Tänavuse aasta kooli tiitli pälvis Läänemaa Ühisgümnaasium, kellele väga tasavägiselt järgnes Metsküla Algkool ning žürii ja rahvahääletuse punktiarvestuse tulemusena tuli kolmandaks Jüri Gümnaasium.