Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeeriumis hakatakse välja töötama uut Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiat

6. september 2004 - 0:00

Praegu kehtiv Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia “Teadmistepõhine Eesti” on koostatud aastateks 2002-2006 ning praegu on õige aeg hakata koostama uut strateegiat. Selleks moodustas haridus- ja teadusminister käesoleva aasta juulis oma käskkirjaga komisjoni, mille üleanneteks on töötada välja T&A strateegia 2007-2010 põhimõtted ja koostamise ajakava; koordineerida eelnõu koostamise protsessi koostööpartneritega ning esitada haridus- ja teadusministrile T&A strateegia 2007-2010 eelnõu 1. oktoobriks 2005. a.

Komisjoni esimeheks on Eesti Teaduste Akadeemia president, akadeemik Jüri Engelbrecht ning liikmeteks mitmete institutsioonide esindajad, millel on oluline roll uue strateegia kujundamisel ja elluviimisel. Komisjoni kuuluvad peale Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajate veel esindajaid näiteks Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Rektorite Nõukogust, Eesti Pangast, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest ja Riigikantseleist jmt.


Tarmu Kurm
juhataja
teabekorralduse osakond
Haridus- ja Teadusministeerium
7350 154