Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud tasuta kursused aitavad inimestel koroonakriisiga toime tulla

2. veebruar 2021 - 8:17

Sel aastal saab Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud tasuta tööalastel koolitustel osaleda ligi 10 000 inimest. Kutseõppeasutustes viiakse läbi 403 kursust 5053 õppijale ning kõrgkoolides 102 kursust 4817 õppijale.

Tänavu on kursused valdavalt IKT valdkonnast, seda nii inimeste COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamiseks kui ka OSKA tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi soovitustest lähtuvalt.

Täienduskoolituse ja õpetajahariduse büroo juht Terje Haidak rõõmustas, et hoolimata keerulisest ajast on ka sel aastal tasuta enesetäiendamise võimalus inimestele loodud, kuid palub inimestel olla valmis ootamatusteks. „Tänavu on küll varasemaga võrreldes märkimisväärselt rohkem e-kursuseid, kuid paljude kursuste toimumine sõltub siiski viiruse levikust Eestis ja kehtestatud piirangutest.“

Haidak lisas, et on tänulik koolitusasutustele, kes ettearvamatus olukorras on selle töö ette võtnud. „Usaldan pakkujaid ja olen veendunud, et vajadusel suudetakse ka piiranguid vastutustundlikult järgides teadmisi osalejatele edasi anda.“

Alates 2020. aastast tellib Haridus- ja Teadusministeerium kursusi lisaks kutse- ja rakenduskõrgkoolidele ka ülikoolidelt. Kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides toimuvad kursused toetavad valdkonnaspetsiifiliste IKT oskuste omandamist ning kaugtööks vajalike digipädevuste arendamist.

Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide tellimusega soovitakse toetada erinevates majandussektorites uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, soodustada tehnoloogiakasutajate ja -tellijate ning arenduste juhtide teadlikkuse tõusu ning aidata ettevõtetel ja organisatsioonidel digitaliseerida oma tooteid, teenuseid ja äriprotsesse.

Tasuta kursused annavad inimestele võimaluse täiendada ja uuendada oma tööalaseid oskusi, sest Eestis on jätkuvalt suur erialase hariduseta tööjõu osakaal. Samuti on väljakutseks see, et paljudel neist, kes teevad erialast tööd, on kooliajast aastaid möödas, mistõttu võivad oskused olla vananenud. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele hoolimata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest.

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Täpsema info kursuste ja nendele registreerimise kohta leiate õppeasutuste veebilehtedelt või ministeeriumi kodulehelt aadressil www.hm.ee/tasuta-kursused.

Veel uudiseid samal teemal

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolid saavad lähiajal lisakoguse kiirteste

Haridus- ja Teadusministeerium pikendas Medesto Logistics OÜ-ga sõlmitud kiirtestide ostmise raamlepingut, mis võimaldab koolidel saada lisakoguse kiirteste, et testida kõiki koolipere liikmeid kõrge nakatumisega piirkondades kaks korda nädalas.

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolipsühholoogide nõuandeliinilt saavad abi nii haridustöötajad, lapsevanemad kui ka õpilased

Koolipsühholoogid on sel õppeaastal avatud nõuandeliinil pakkunud abi nii oma lapse pärast mures olevatele lapsevanematele, stressis ja läbipõlenud õpetajatele kui ka ärevust ja depressiooni kurtvatele õpilastele.