Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisitoetus andis pea 23 000 noorele võimaluse käia suvel lühilaagris või -malevas

12. oktoober 2020 - 9:44

Haridus- ja Teadusministeerium toetas sel suvel erakorraliselt ja täiendavalt noorte lühilaagrite ning -malevate tegevust üle 2,7 miljoni euroga. Toetatud lühilaagrites ja malevates osales 22 995 noort.

„Koroonakriis tekitas kevadel olukorra, kus noortel oli keeruline osaleda huvitegevustes koos eakaaslastega. Eriti avaldas kriis mõju haavatavamatele gruppidele, näiteks tuge vajavate, asenduskodudes elavate, vähekindlustatud ja paljulapseliste perede noortele. Just seetõttu pakkusime lühilaagrite ja -malevate korraldajatele toetust, et laagrid oleksid kättesaadavamad võimalikult paljudele noortele,“ selgitas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Haridus- ja Teadusministeeriumile laekus ühekordse haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetuse saamiseks 696 lühilaagrite ja –malevate korraldajate taotlust, millest toetust said 661. Noored said osaleda spordi, tantsu, muusika, kunsti, looduse ja tehnoloogia laagrites. Samuti toimusid laagrid, mille suunitluseks olid kultuuri ja teatriga tegelemine ning noorte vaimset tervist ja erivajadustega laste arengut toetavad laagrid.

„Noortelaagrite toetamine on olnud meie pikaajaline praktika. Suve jooksul käisid riigi toetatud laagrites kokku 50 137 noort, kellest 22 995 said laagri- või malevakogemuse just tänu kriisitoetusele. Laagris või malevas käimine aitab noortel mõtestatult aega kasutada ja vaimset tervist hoida. Lisaks saab õppida toimetulekut uutmoodi olukordades, rakendada omandatut praktikas ning õppida eluks vajalikke oskusi. Olen tänulik kõigile laagrite ja malevate korraldajatele, kes keerulistes oludes kiirelt reageerisid ning tänu kellele nii paljude noorte suvi vahvamalt sisustatud sai,“ lisas Reps.

Toetus oli suunatud kuni 26-aastastele noortele tegevust pakkuvatele lühilaagritele ja -malevatele, mille sisuks on noorsootöö, sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse andmine ning töökasvatus. Ööbimisega lühilaagri või -maleva korraldamiseks oli võimalik saada toetust kuni 40 eurot ühe osaleva noore kohta ööpäevas, ilma ööbimiseta laagrites ja malevates kuni 20 eurot päeva kohta.

Toetatud taotlustest 98 olid seotud laagritega, mis toimuvad 2020. aasta sügisel ja talvel, kuhu on kavandatud 4 429 noore osalemine ja neid on toetatud 599 260 euroga.

Veel uudiseid samal teemal

26.10.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisitoetus andis pea 130 000 lapsele ja noorele võimaluse osaleda huvitegevustes

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas erakorraliselt kriisitoetusmeetmena erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujatele üle 5,7 miljoni euro. Tänu sellele said arendavatest võimalustest osa 128 325 last ja noort.

26.10.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Meediapädevuse nädal pakub tuge infomüras orienteerumisel

Täna algab üle-eestiline meediapädevuse nädal, mille eesmärk on juhtida tähelepanu info ülekülluses tekkivatele probleemidele ja aidata lahenduste leidmisel.