Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanek suurendada erakoolide toetusi sai Riigikogu heakskiidu

11. jaanuar 2018 - 10:32

Riigikogus eile vastuvõetud seadusemuudatusega luuakse erakoolide pidajatele võimalus saada tegevuskulu toetust 100 protsendi ulatuses tema asukoha munitsipaalkoolide keskmisest tegevuskulust. Uuenenud seadus avardab perede õpivalikuid ja muudab erahariduse kättesaadavamaks.

„Uus erakoolide rahastamiskava annab kõigile paremad võimalused kättesaadava, kvaliteetse ja mitmekesise üldhariduse omandamiseks,” sõnas minister Mailis Reps. „Tähtis on see, et avarduvad ka madalama sissetulekuga perede laste valikuvõimalused.“

Seadusemuudatus näeb ette, et juhul kui erakooli pidaja soovib saada tegevustoetust 100% ulatuses omavalitsuse koolide tegevuskulu suurusest, siis tuleb pidajal rakendada õppemaksule lage, mis on tänavu 35% , järgmisel aastal 30% ja alates 2020. aastast 25% alampalgast. Lisaks madalale õppemaksule tuleb erakoolil tegevuskulu toetuse saamiseks pakkuda kvaliteetset õpet ja tagada erakooli hariduskulude läbipaistvus. Kogu teenitud kasum tuleb investeerida erakooli tegevusse. Tegevuskulutoetuse saamiseks on vajalik ka kohaliku omavalitsuse nõusolek.

Need erakoolid, mis seaduses toodud tingimustele ei vasta, saavad riigieelarvest tegevuskulude toetust 75 protsendi ulatuses asukoha munitsipaalkoolide keskmisest tegevuskulust. Erakoole tegutseb sel õppeaastal 54 ja eraüldhariduskoolides õpib ligi 7800 last.

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

18.03.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinna Ülikooli Sajandi vilistlaste seas on Mailis Reps, Ilmar Tomusk ja Edgar Schlümmer

Täna, Tallinna Ülikooli päeval kuulutas rektor Tiit Land välja Eesti ühiskonda, haridusse ja kultuuri panustanute nimed, keda ülikool tunnustab nimetusega Sajandi vilistlane.

18.03.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Esimene üle-euroopaline meediapädevuse nädal kutsub üles kriitiliselt mõtlema

Sel nädalal toimub Eestis esimene meediapädevusnädal alapealkirjaga „Enne mõtlen, siis jagan“, mis rõhutab iga üksikisiku rolli väärinfo leviku tõkestamisel.