Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeerium uuendab strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise kontseptsiooni

11. juuni 2021 - 13:45

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise süsteemi uuendamist.  Partnerorganisatsioonid said sel nädalal tagasisidestamiseks uue süsteemi kontseptsiooni.  

„Oleme ministeeriumis seadnud sihiks süsteemi korrastamise koos partneritega, et luua rahastamisele võimalikult selgete kriteeriumitega ja läbipaistev raamistik,“ sõnas asekantsler Pärt-Eo Rannap. „2019. aastal kasutusele võetud strateegiliste partnerite rahastamise süsteem tõi partnerite jaoks kaasa küll stabiilsema rahastuse, ent tekitas ka palju küsimusi. Seetõttu otsustasime, et enne uut rahastusperioodi tuleb senist süsteemi põhjalikult analüüsida ning lõime selle põhjal uue kontseptsiooni, mida nüüd koos partneritega üle vaatame ja täiendame,“ lisas ta.

2021. aastaga lõppeb esimene 3-aastane strateegiliste partnerite rahastamise periood. Seoses Hasartmängumaksu nõukogu tegevuse lõpetamisega 2019. aastast koondati kõikide riigieelarveliste tegevustoetuste maksmine ühendustele strateegilise partnerluse egiidi alla. Kolmeaastane rahastusperiood tagas partneritele küll pikemaajalise kindluse, ent süsteem tekitas ka küsimusi. Süsteemi analüüsi ja partnerite tagasiside põhjal töötati välja ettepanekud senise süsteemi ümberkujundamiseks alates 2022. aastast.

Uue kontseptsiooni kohaselt leiab ministeerium partnerid selgete kriteeriumitega avatud koostöökutsetega. Eraldatud on poliitika kujundamise ja rakendamisega seotud tegevused, mis tähendab ka selgemat eesmärgistamist partnerluses. Strateegilised partnerid saavad jätkuvalt rahastuse kolmeks aastaks.

2021. suvel on kavas uue kontseptsiooni arutelu partnerorganisatsioonidega, sügisel valmivad uue kontseptsiooniga seotud õigusaktid. Aasta lõpus toimub partnerite otsimine läbi avatud koostöökutse juba uue süsteemi järgi.

 

Lisainfo: 
https://www.hm.ee/et/tegevused/rahastamine/strateegiliste-partnerite-rahastamine

Veel uudiseid samal teemal

08.06.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Reedel on viimane päev õpihuvi laagrite toetuse taotlemiseks

Sel reedel, 11. juunil on viimane tähtaeg õpihuvi laagrite toetuse taotlemiseks. Taotlema on oodatud noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad, üldharidus- ja kutsekoolid, koolide, huvikoolide ja avatud noortekeskuste pidajad ning ülikoolid. Toetust saab kasutada kuni 2021. aasta lõpuni, mis tähendab, et laagreid on võimalik korraldada nii suvel kui ka sügis- ja talvevaheajal.Lisainfo: www.hm.ee/kriisitoetus

07.06.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab laiaulatuslik täiskasvanute oskuste kordusuuring PIAAC

Rahvusvahelise uuringu eesmärk on iga kümne aasta järel koguda teavet täiskasvanute lugemis- ja matemaatilise kirjaoskuse, info otsimise, arvuti ja infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ja töökogemuse kohta. Eesti osaleb uuringus teist korda.