Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeerium: täiskasvanute riigikeele õppe killustatus peab asenduma ühtse juhtimisega

28. august 2019 - 8:31

Haridus- ja Teadusministeerium on seisukohal, et täiskasvanute eesti keele kui teise keele õppe küsimuste lahendamiseks tuleb luua ministeeriumide ühtne tegevusprogramm, kus lepitakse kokku nii eesmärgid, tegevused kui ka rahavajadus.

Minister Mailis Reps märkis, et praegune süsteem, kus täiskasvanute riigikeele õppe korraldus on jagatud viie ministeeriumi vahel, ei ole ennast õigustanud ning äsja avaldatud Riigikontrolli audit on kinnituseks sellele, et keeleõppe tegevuste koondamine ühtse juhtimise alla vajab tõsist arutelu. „Haridus- ja Teadusministeerium on valmis juhtrolli koos eelarveliste vahenditega enda kätte võtma,“ sõnas minister. „Kuid ilma põhjaliku aruteluta ei sünni ühtegi otsust. Esmalt soovin teema üles võtta valitsuskabinetis.“

Valdkondade ülese ühisprogrammi loomine eeldab riigi strateegilise planeerimise raamistiku muutmist ning üle vaadata tuleks ka riigikeele nõukoja roll. Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel 2016. aastal loodud riigikeele nõukoda kujutab endast praegu eelkõige regulaarse infovahetuse keskkonda ministeeriumide ja teiste teemaga seotud ametkondade vahel. Kui täiskasvanute keeleõppetegevused koondatakse ühtse juhtimise alla, on otstarbekas nõukoda ümber kujundada otsustustasandi koguks.

Haridus- ja Teadusministeerium juhtis ja rakendas keeleõppeprogramme aastatel 2007-2013. Euroopa Liidu sellel rahastusperioodil lähenetakse teemale horisontaalselt ning keeleõppe tegevused on lõimitud erinevate valdkondade tegevustega.

Praegu on riigikeele õppe korraldus jagatud viie ministeeriumi vahel. Keelepoliitika eest vastutajana loob Haridus- ja Teadusministeerium eesti keele õppe võimalused kõigile soovijatele, kujundab keelevaldkonna õigusruumi, toetab eesti keele kui teise keele õppematerjalide loomist ja õpetajate ettevalmistamist, loob tingimused tasemeeksamite sooritamiseks, hüvitab keeleõppekulud tasemeeksami edukalt sooritanutele ning vastutab keelevaldkonna järelevalve eest. Kultuuriministeerium võimaldab tasuta keeleõpet vähelõimunud püsielanikele, Sotsiaalministeerium töötutele või töötavatele, kellel on vaja eesti keele õpet, Siseministeerium uussaabujatele ning Justiitsministeerium kinnipeetavatele.

Veel uudiseid samal teemal

15.11.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Reps kutsus kokku kutsehariduse nõukoja

Täna kogunes Haridus- ja Teadusministeeriumis esimest korda kutsehariduse nõukoda, kuhu olid kutsutud 16 asutuse ja organisatsiooni esindajad, et siduda valdkonna asjatundjate parimad teadmised kutsehariduse tuleviku hüvanguks.

14.11.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Pressikutse: Vastuvõtul tunnustatakse rahvusvahelistel võistlustel silmapaistnud õppureid

Hea ajakirjanik!

Ootame Sind järgmisel teisipäeval, 19. novembril kell 17.30 Noblessneri Valukojas toimuvale õppurite vastuvõtule.