Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeerium: täiskasvanute riigikeele õppe killustatus peab asenduma ühtse juhtimisega

28. august 2019 - 8:31

Haridus- ja Teadusministeerium on seisukohal, et täiskasvanute eesti keele kui teise keele õppe küsimuste lahendamiseks tuleb luua ministeeriumide ühtne tegevusprogramm, kus lepitakse kokku nii eesmärgid, tegevused kui ka rahavajadus.

Minister Mailis Reps märkis, et praegune süsteem, kus täiskasvanute riigikeele õppe korraldus on jagatud viie ministeeriumi vahel, ei ole ennast õigustanud ning äsja avaldatud Riigikontrolli audit on kinnituseks sellele, et keeleõppe tegevuste koondamine ühtse juhtimise alla vajab tõsist arutelu. „Haridus- ja Teadusministeerium on valmis juhtrolli koos eelarveliste vahenditega enda kätte võtma,“ sõnas minister. „Kuid ilma põhjaliku aruteluta ei sünni ühtegi otsust. Esmalt soovin teema üles võtta valitsuskabinetis.“

Valdkondade ülese ühisprogrammi loomine eeldab riigi strateegilise planeerimise raamistiku muutmist ning üle vaadata tuleks ka riigikeele nõukoja roll. Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel 2016. aastal loodud riigikeele nõukoda kujutab endast praegu eelkõige regulaarse infovahetuse keskkonda ministeeriumide ja teiste teemaga seotud ametkondade vahel. Kui täiskasvanute keeleõppetegevused koondatakse ühtse juhtimise alla, on otstarbekas nõukoda ümber kujundada otsustustasandi koguks.

Haridus- ja Teadusministeerium juhtis ja rakendas keeleõppeprogramme aastatel 2007-2013. Euroopa Liidu sellel rahastusperioodil lähenetakse teemale horisontaalselt ning keeleõppe tegevused on lõimitud erinevate valdkondade tegevustega.

Praegu on riigikeele õppe korraldus jagatud viie ministeeriumi vahel. Keelepoliitika eest vastutajana loob Haridus- ja Teadusministeerium eesti keele õppe võimalused kõigile soovijatele, kujundab keelevaldkonna õigusruumi, toetab eesti keele kui teise keele õppematerjalide loomist ja õpetajate ettevalmistamist, loob tingimused tasemeeksamite sooritamiseks, hüvitab keeleõppekulud tasemeeksami edukalt sooritanutele ning vastutab keelevaldkonna järelevalve eest. Kultuuriministeerium võimaldab tasuta keeleõpet vähelõimunud püsielanikele, Sotsiaalministeerium töötutele või töötavatele, kellel on vaja eesti keele õpet, Siseministeerium uussaabujatele ning Justiitsministeerium kinnipeetavatele.

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikoolilõpetajad saavad võimaluse sooritada eesti keele kui teise keele B2 taseme eksamit

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse muudatuse, millega luuakse põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada eesti keele kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Samuti hakatakse tulevikus kandma Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeid ujumise algõpetuse kohta ning enne 2004. aastat nii Eestis kui ka välismaal väljastatud lõpudokumente.