Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeerium jätab kavandatava erarakenduskõrgkooli õppe õiguseta

20. november 2019 - 8:45

Haridus- ja Teadusministeerium kavatseb mitte anda õppe õigust erarakenduskõrgkoolile Nordic School of Hospitality and Innovation, kuna valdavalt välisüliõpilasi vastu võtta plaaniva kõrgkooli jätkusuutlikkus on küsitav.

Ministeerium tugineb õppe õiguse andmisest keeldumisel Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri ekspertiisile ja Siseministeeriumi hinnangule.

Ministeeriumi asekantsler Indrek Reimand märkis, et hinnangutes välja toodud riskid on kaalukad. „Lisaks julgeolekuga seotud probleemidele on suur küsimärk kooli jätkusuutlikkus, kui tulevaste tudengite õppima asumine sõltub elamisloa saamisest. Lõppkokkuvõttes seaksime ohtu üliõpilaste õigused, sealhulgas õiguse saada kvaliteetset kõrgharidust,“ ütles Reimand.

Erarakenduskõrgkool Nordic School of Hospitality and Innovation (edaspidi NSHI) taotles inglisekeelse õppe läbiviimise õigust rakenduskõrgharidusõppes isikuteeninduse õppekavagrupis. Kõrgkool nägi oma üliõpilastena valdavalt välisüliõpilasi, kellest suur osa tulnuks kolmandast riikidest.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (edaspidi EKKA) hindamisnõukogu tõi välja, et rahvusvaheline üliõpilaskond ei taga veel iseenesest õppekava rahvusvahelisust. Vaja on selgelt määratleda rahvusvahelisuse olemus ja ulatus, töötada välja kõrgkooli finantsriskianalüüs ja riskide juhtimise kava. EKKA hinnangul ei ole selgust ka värvatavate õppejõudude profiilis ja kogemustes.

Kolmandatest riikidest pärit üliõpilaste arvu olulise suurenemisega kasvaks Siseministeeriumi hinnangul oht Eesti sisejulgeolekule ning töökoormus õiguskaitse- ja julgeolekuasutustele.

Õppe õigust taotlenud kõrgkool plaanis õpet hotelliteeninduse ja –majanduse õppekaval. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoosis aastani 2021 ei nimetata majutust, toitlustust ja turismi tööjõupuudusega valdkondadena.

Isikuteeninduse õppekavagrupis rakenduskõrgharidusõppes on praegu õppe õigus Eesti Ettevõtluskõrgkoolil Mainor ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžil ning mõlemad pakuvad õpet eesti keeles.

Veel uudiseid samal teemal

23.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Omavalitsuste üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus suurenes 12 miljoni võrra, ulatudes 354 miljoni euroni

Valitsuses täna kinnitatud korraldusega jagatakse omavalitsuste vahel 354 miljonit eurot haridustoetust. Sellest 285 miljonit eurot on õpetajate palgatoetus, mis kasvatab õpetajate miinimumpalga 1315 euroni ja loob võimaluse maksta õpetajatele keskmist brutokuupalka vähemalt 1540 eurot.

23.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti hariduse edulugu pälvis maailma olulisimal haridusfoorumil suurt tähelepanu

Äsja Londonis lõppenud maailma tunnustatuimal haridusfoorumil Education World Forum osalenud minister Mailis Repsi sõnul tõusis Eesti hariduse edulugu foorumi peamiseks ja läbivaks teemaks.