Sa oled siin

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab koolidele arvutite soetamiseks täiendava toetuse

6. jaanuar 2021 - 14:26

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Lastekaitse Liidule täiendava toetuse summas 300 000 eurot, mille abil soetatakse Eestimaa koolidesse kasutatud arvuteid, mida õpilastele välja laenutada.

Detsembri alguses toetas Haridus- ja Teadusministeerium Lastekaitse Liitu 100 000 euroga, mille abil katta novembri seisuga kaardistatud abivajadus, enam kui 300 arvutit. Lisatoetusega kokku on Haridus- ja Teadusministeerium panustanud koolidele arvutite ostmisesse 400 000 eurot.

„Lastekaitse Liit on koostöös kodanikualgatusega “Igale koolilapsele arvuti” teinud väga head tööd, tuues koolide kaudu meie õpilasteni distantsõppe jaoks arvutid. Detsembrikuu jooksul selgus, et abivajajaid peresid on arvatust rohkem, mistõttu peame praeguses erakordses olukorras taaskord jõud ühendama, et tagada kõigile õppuritele õppetööks vajalikud vahendid,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab.

Lastekaitse Liit selgitas välja koostöös kohalike omavalitsustega, et detsembris kehtestatud distantsõppe valguses on abivajajate hulk kasvanud vähemalt 1500 õpilaseni. Seetõttu on Lastekaitse Liidu sõnul kohalikel omavalitsustel ja koolidel vaja lisaabi mahus, mida ettevõtetelt tulevate annetustega katta ei suudeta.

“Jätkuvalt kasvav abivajadus on osaliselt seotud asjaoluga, et praeguses erilises olukorras, kui üle veebi peetavate koolitundide osakaal on järjest suurenenud, on paljude perede majanduslik olukord halvenenud,” kirjeldas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala. Teise nüansina toob ta välja, et ühtlasi on aru saadud, et tegemist pole ajutise nähtusega, mis on pannud abi küsima ka need, kes kevadel paar kuud kuidagi muudmoodi läbi ajasid. 

Erinevalt kodanikualgatuse raames annetatud arvutitest, mis mõeldud peredele, suunatakse ministeeriumi abil soetatud tehnika kohalike omavalitsuste kaudu koolidesse. Koolid saavad seejärel neid arvuteid laenutada õpilastele, kellel arvuti puudumise tõttu e-õppes osalemise võimalus puudub. Tegemist on kasutatud, ent töökorras ja vähemalt aastase garantiiga arvutitega, kus olemas kõik kodus õppimiseks vajalik.

Lastekaitse Liit on alates eelmise aasta aprillist olnud “Igale koolilapsele arvuti” kodanikualgatuse partner ning ühenduslüli arvuteid annetada soovivate ettevõtete ja kohalike omavalitsuste vahel. Ühendus koordineerib kogu protsessi, mis hõlmab nii arvutite tehnilist kontrolli, pakendamist ja transporti kui arvutite üleandmist. Tänu kodanikualgatusele jõudis eelmisel kevadel abivajavate koolilasteni enam kui 1600 arvutit. Lastekaitse Liidu vahendamisel ning tänu ettevõtete annetustele on abi saanud veel sajad perekonnad. Hinnanguliselt on praeguseks kokku annetatud enam kui 2200 arvutit.

Kodanikualgatusena toimiv Facebooki grupp “Igale koolilapsele arvuti” jätkab tegevust ning ettevõtted saavad Lastekaitse Liidu kaudu annetada arvuteid peredele, kellel on laste õppetööks vajalike seadmete soetamisega raskusi.

Lisainfo: www.lastekaitseliit.ee/igale-koolilapsele-arvuti

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

01.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutsume osalema kordusuuringu „Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus“ tulemuste avalikul esitlusel

Kordusuuringu "Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus" 2021. aasta tulemuste avalik esitlus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel 9. detsembril kell 14–17. Uuringutulemuste tutvustamisele järgneb arutelu.

30.11.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Üldhariduskoolide õpilaste ja töötajate vaktsineeritus ning ülevaade koolikolletest

Koolikoldeid, kuhu on viimasel 28 päeval lisandunud nakatunuid, oli 28.11 seisuga 86 (28 võrra vähem kui nädal tagasi) ja neis kolletes on kokku 982 õpilast (476 võrra vähem kui eelmisel nädalal). Viimasel 10 päeval on koolikolletesse lisandunud 179 nakatunut (sh nii lapsed kui täiskasvanud), mida on 76 võrra rohkem kui nädal tagasi.