Sa oled siin

Gruusia pealinna rajatakse Eesti kool

17. mai 2019 - 14:24

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets arutas Tbilisis Gruusia haridus-, teadus-, kultuuri ja spordiministeeriumi aseministri Irina Abuladzega kahe riigi hariduskoostööd, muuhulgas oli juttu ideest asutada Eesti ettevõtjate algatusel Gruusia pealinnas uus kool.
 
Kantsler Mart Laidmetsa sõnul on kindlasti Eesti ettevõtjate huvile Gruusias kool asutada aidanud kaasa see, et Gruusia ja Eesti vahel on suurepärased haridusalased koostöösuhted. „Kooli rajajad, kes kuuluvad Hariduse Edendamise Sihtasutusse ja on loonud ka Eestis erakooli TERA, saavad tugineda meie erakoolides edukalt kasutusel olevale metoodikale ja õppekorraldusele. Loodava kooli eestvedajad plaanivad teha koostööd Gruusia riigi ja kohalike omavalitsuste esindajatega, sest ilma kohaliku toetuseta on kooli asutamine teises riigis võimatu. Samuti arendatakse koostööd Tbilisis tegutsevate teiste erakoolidega,“ sõnas Laidmets.
 
Mart Laidmetsa sõnul jagavad Eesti ja Gruusia ühist arusaama selle kohta, et hariduses on oluline tegutseda kohe, vaatamata sellele, et töö mõju ilmneb alles aastate pärast. “Viis aastat tagasi alguse saanud Eesti, Gruusia ja UNICEFi hariduspartnerluse fookuses on olnud kaasav haridus. Õpetajate ja koolijuhtide õppekäigud ning parimate kogemuste jagamine on aidanud kaasa sellele, et Eestis tulemuslikkust tõestanud mudel leidis peegelduse Gruusia uues riiklikus õppekavas,” ütles Laidmets ning lisas, et meie koolid on Gruusiaga koostööst samuti palju õppinud. “Igal juhul on väga hea meel, et meie kogemusi mujal väärtustatakse – see on tunnustus Eesti haridustöötajatele kui ka innustus meile kõigile edaspidi veel rohkem pingutada. Gruusia on eriti huvitatud Eesti digipöörde ja hariduse e-lahenduste kogemustest,” sõnas Laidmets.

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Infokiri: haridusvaldkonda puudutavad piirangud alates 1. juunist

Vastavalt valitsuse otsusele leevenevad 1. juunist piirangud haridusasutuste tegevusele. Piirangute leevendused puudutavad üldhariduskoole, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole. Samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamist.

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kevadise riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam

Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6264  gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Esmaspäeval toimub eesti keele teise keelena eksam, kuhu on end kirja pannud 1860 eksamitegijat. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksaminandid teevad matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.