Sa oled siin

Europassi tutvustatakse konverentsil

26. aprill 2005 - 0:00

Europassi all mõistetakse kvalifikatsioonide ja kutseoskuste ühtset üle-euroopalist raamistikku, mis lihtsustab nende tunnustamist Euroopa erinevates riikides. Europassi projekti eesmärk on kergendada ja edendada tööjõu vaba liikumist Euroopa riikides.

Europassi koondatakse olulisemad töö otsimiseks vajalikud dokumendid. Europass on nagu tööotsija elektrooniline dokumendimapp, milles leiduvate dokumentide vorm on kõikjal Euroopas ühesugune. Tööandja saab võimaluse erinevatest Euroopa riikidest pärit tööotsijate kvalifikatsiooni paremini võrrelda ja hinnata. Europassiga tööotsija aga teab, et ei pea oma dokumente teise riigi nõuete kohaselt ümber tegema või täiendama.

Europass koondab viit dokumenti:
1. Europassi CV - ühtne struktuur, mis aitab inimestel oma kutseoskusi esile tõsta;
2. Europassi liikuvuse dokument (Europass Mobility) - sinna kantakse perioodid, mille jooksul dokumendi omanik on võtnud osa õpingutest väljaspool oma elukohariiki, koolitus- ja karjäärikirjeldused;
3. Europassi diplomilisa (Europass Diploma Supplement) - teave haridusalaste saavutuste kohta kõrghariduse tasemel;
4. Europassi keeleportfell (Europass Language Passport) - lihtne vorm keeleoskuse kirjeldamiseks;
5. Europassi sertifikaadilisa (Certificate Supplement) – väljastatakse koos kutseharidust ja-õpet tõendava dokumendiga, selgitamaks  kutseoskusi.

Praegu on Europassi projektiga liitunud 32 Euroopa riiki, seega ei hõlma see ainult Euroopa Liitu. Prognoosi järgi kasutab Europassi 2010. aastal umbes kolm miljonit inimest, kes soovivad leida tööd väljaspool oma kodumaad mõnes teises Euroopa riigis.

Informatsiooni Europassi kohta pakub selleks loodud portaal http://europass.cedefop.eu.int.

Europassi tutvustava konverentsi korraldab Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus Kutsekoda koostöös SA-ga Innove. Kutsutud on kutsenõukogude, kutset omistavate organite ja kutsekomisjonide liikmed ning asjaomaste organisatsioonide esindajad, kokku ligi 400 inimest.

Lisainfo:

Sirje Murre
Kutsekoja juhataja
6791 702, sirje@kutsekoda.ee

Maaja-Katrin Kerem
ESF projekti juht
6791 703, kati@kutsekoda.ee
 
Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant