Sa oled siin

Euroopa teadusministrid arutlevad teadustegevuse edendamise üle

28. november 2005 - 0:00

7. raamprogramm, mis rakendub 2007. aastal, on mõeldud teaduse edendamiseks Euroopas ning on teadus- ja arendustegevuse peamiseks finantseerimisvahendiks. Eesti toetab eelkõige programmi protseduuride lihtsustamist ning ratsionaalsemaks muutmist. Programm näeb ette teaduse infrastruktuuri jõulist arendamist ning tugevat rõhuasetust inimpotentsiaali arendamisele, sh suurendatakse toetusi teadlastele ja nähakse ette võimalusi atraktiivse teaduskeskkonna loomiseks Euroopas. Uue raamprogrammi üks teema on ka väike ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine teadustegevuse arendamisel.

Euroopa Liidu kontekstis aitab raamprogrammi rakendamine kaasa Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele ja Euroopa Liidu konkurentsivõime tõstmisele, avaldades positiivset mõju eelkõige just liikmesriikidele.

Teise suurema teemana tuleb kõne alla Euroopas kosmosealane (teadus)tegevus. Nõukogus oodatakse ministritelt arvamusi, kas kosmose valdkonnas on vaja arendada üldist EL koostööstrateegiat ning millist rolli täidaksid selles EL, Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ja liikmesriigid.
 
Lisaks tuleb Brüsselis kõne alla EL komisjoni teatis „Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni (2005-2007)”, mis rõhutab vajadust kaasata teadusesse rohkem avaliku ja erasektori investeeringuid, et saavutada teaduse kuludeks 3% SKPst.

Lisainfo:
Ülle Kurvits
Haridus- ja Teadusministeerium
EL Sekretariaadi juhataja
735 0162

Maarja Ülper
Haridus- ja Teadusministeerium
Teabekorralduse osakonna konsultant
735 0128