Sa oled siin

Euroopa teadusministrid arutavad Mailis Repsi juhtimisel Brüsselis teaduse rahastamist

1. detsember 2017 - 6:32

Täna, 1.detsembril kohtuvad Euroopa teadusministrid Brüsselis, et anda strateegilisi suuniseid järgmise teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi koostamisse ja arutada uut lähenemist teaduses ja innovatsioonis, mis lähendab teadust igapäevaeluga.

“Mul on heameel, et pärast põhjalikke arutelusid oleme saavutanud riikidega kokkuleppe, millised peaksid olema järgmise teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi olulisemad teemad. Euroopa peab ühiselt suurendama investeeringuid teadusesse ja innovatsiooni, et tõsta konkurentsivõimet ja leida lahendusi globaalsetele väljakutsetele. Nende teemade lahendamine vajab riikide ühist pingutust ja koostööd, seda teaduse raamprogramm toetabki,” sõnas minister Mailis Reps, lisades, et teine oluline teema on Euroopa Liidu teaduse rahastamise lihtsustamine, et meelitada Euroopasse talente üle maailma.

Ministrid arutavad Pascal Lamy juhitud kõrgetasemelise ekspertgrupi soovitust rakendada globaalsete väljakutsete lahendamisel missioonipõhist lähenemist. See tähendab teaduse ja innovatsiooni rahastuse suunamist probleemide lahendamisse, mis puudutavad mitmeid valdkondi ning mille õnnestumine on seotud kõrge riskiga. Taoline lähenemine innustab senisest enam erinevate valdkondade uurijaid, teadlasi, investoreid ja uuendajaid tegutsema ühise eesmärgi nimel. Muudatusega soovitakse suurendada teaduse ühiskondlikku mõju ja kaasata rohkem kodanikke teadusprogrammide loomisesse ja rakendamisesse. Konkreetsetes ettevõtmistes ei ole veel kokku lepitud, kuid näidetena on kõlanud plastikuvaba Euroopa, revolutsiooniliste energiasalvestusvahendite kasutuselevõtt, terasetoomine ilma süsihappegaasita jpt, mis lähtuvad ÜRO säästva arengu eesmärkidest.

Teadusministrid võtavad vastu ka Euroopa Liidu Nõukogu järeldused, milles antakse strateegilised suunised 2021+ teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi jaoks. Sellega kinnitatakse, et teadus ja innovatsioon on majanduskasvu tagamiseks ja ühiskondlike väljakutsete lahendamiseks üliolulised ning kutsutakse üles suurendama investeeringuid kogu Euroopas. Ühtlasi antakse suuniseid, kuidas vähendada teaduse rahastusviiside ja algatuste killustatust. Lihtsam, sidusam ja läbipaistvam raamprogramm loob paremad osalustingimused Euroopa teadlastele ja ettevõtjatele.

Lisainfo:
Euroopa Liidu Nõukogu veebilehel 
Fotod ja videod
Veebiülekanded

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikoolilõpetajad saavad võimaluse sooritada eesti keele kui teise keele B2 taseme eksamit

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse muudatuse, millega luuakse põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada eesti keele kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Samuti hakatakse tulevikus kandma Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeid ujumise algõpetuse kohta ning enne 2004. aastat nii Eestis kui ka välismaal väljastatud lõpudokumente.