Sa oled siin

Euroopa ministrite kohtumise keskmes on noorte kodanikuharidus

17. märts 2015 - 10:41

Täna, 17. märtsil toimub Pariisis Euroopa Liidu haridus- ja noorsooministrite mitteametlik kohtumine, Eesti esindab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm. Riikide esindajad allkirjastavad deklaratsiooni, mille kohaselt tuleb Euroopa Liidus hariduse vahendusel kinnistada noortesse kodanikutunnet ja demokraatliku ühiskonna põhiväärtusi.

“Õpilaste väärtushinnanguid ja suhtumist ei mõjuta ainult raamatutarkus, vaid ka õpetajate ja koolijuhtide tegevus, koolis valitsev õhkkond ja omavahelised suhted,” märkis Holm. “Seega ei piisa sellest, kui seame eesmärgiks ainult soojad ja mugavad koolimajad ning kaasaegse õpetajakoolituse ja õppematerjalid. Peame soodustama ka koostöö ja demokraatia edendamist koolides üldisemalt.”

Deklaratsiooni allkirjastamise ajendiks on hiljutised terrorirünnakud Prantsusmaal ja Taanis. Dekraratsiooniga kinnitavad riigid vajadust õpetada juba varasest east alates lastele ja noortele põhiväärtusi – austada inimväärikust, vabadust, demokraatiat, võrdsust ja seadusi. Seda kõike saab ja tuleb teha haridussüsteemi kaudu. Kooliharidus ei tähenda ainult teadmisi ja oskusi, kool peab koostöös koduga kasvatama noortest aktiivsed, vastutustundlikud ja avarapilgulised ühiskonnaliikmed.

Haridussüsteem peab tasandama sotsiaalmajanduslikku ebavõrdust, PISA testi tulemustele tuginedes on Eesti sellega hästi hakkama saanud. Vähendada tuleb varajast koolist väljalangevust ning pakkuda lastele ja noortele teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil olla ühiskonnas edukad. Noori tuleb õpetada kriitliselt mõtlema, sealhulgas interneti ja sotsiaalmeedia kontekstis – et nad suudaksid mõista reaalsust, eristada fakte hinnangutest, tunneksid ära propaganda ega läheks kaasa vaenu õhutavate ideoloogiatega. Kõik need on ka Eestile väga olulised teemad ja nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik koostöö hariduse valdkonna erinevate osapoolte vahel.

Samuti on vajalik koostöö EL tasemel, alustades kogemuste ja heade praktikate jagamisest. Eesti hea näitena toob kantsler Janar Holm esile nii maakondlikul kui kohalikul tasandil tegutsevad noortekogud. Kogud valitakse demokraatlike põhimõtete alusel ja need kaitsevad noorte seisukohti kohalikes omavalitsustes, osaledes noorte tegemisi puudutavate otsuste langetamisel. Koolide õpilasesindused on hea näide demokraatiast koolides. Esindustel on õigus korraldada mitmeid õpilaselu puudutavaid küsimusi ja need õigused on kirjas ka Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.

 

Veel uudiseid samal teemal

23.02.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Repsi tervitus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel

Eesti iseseisvuse pandiks on meie haritud inimesed. Tugev haridus ja võimekas haritlaskond võimaldasid sada aastat tagasi kuulutada välja Eesti Vabariigi ning just tänu haridusele on meil võimalik täna suunata pilk järgmisele sajale aastale.

22.02.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Uuring: Eesti üliõpilaskond on üha mitmekesisem

Üle-euroopalise üliõpilaste uuringu Eurostudent andmetel on Eesti üliõpilaskond üha mitmekesisem nii vanuse kui muu tausta poolest. Viiendik tudengitest on üle 30-aastased, iga viies on lapsevanem ning kaks kolmest töötavad õpingute ajal.