Sa oled siin

Euroopa Liidu tõukefondidest tuleb Eesti kutse- ja kõrgkoolide kordategemiseks 437 miljonit krooni

7. mai 2004 - 0:00

Märgitud summast 437, 26 miljonit krooni tuleb Euroopa Liidu tõukefondidest.

Avalik sektor, riik ja kohalikud omavalitsused, lisavad kaasfinantseeringute näol 109,3 miljonit krooni.

 

Tõukefondide haridust puudutava meetme eesmärk on tingimuste loomine tööturu nõuetele vastava ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise kutse- ja kõrghariduse omandamine.

 

Toetatavad koolid (vt nimekiri allpool) on valitud Eesti erinevatest piirkondadest, jälgides, et neis õpetataks riiklikult prioriteetseid erialasid. Aastaks 2006 on plaanis kasaajastada 5000 õpilaskohta.

 

Haridus- ja Teadusminister Toivo Maimets: „Juba fondide eestikeelne nimi, tõukefondid, ütleb, et Euroopa toetab äsjaliitunud riike, et paigalt lükata riiklikult olulisi elualasid. Üks tähtis tõugatav valdkond on haridus. Kordatehtud koolid suurendavad noorte huvi ametiõppe vastu ja seega nende võimalusi tööturul nii Eestis kui Euroopas.”

 

Euroopa Liit toetab ka hariduse sisulist poolt, koolid, kohalikud omavalitsused, riigiasutused ja mittetulundusühingud saavad raha taotleda koolituste läbiviimiseks, õppekavade kaasajastamiseks, õppevahendite soetamiseks jm. Lähinädalatel teeb sihtasutus Innove teatavaks esimese projektitaotlusvooru tähtaja. Lähima kolme aasta jooksul saavad Eesti haridusasutused ühest tõukefondist, Euroopa Sotsiaalfondist, taotleda rohkem kui 629 miljonit krooni, millele Eesti avalik sektor lisab kaasfinantseeringutena ligi 210 miljonit krooni.

 

Lisainformatsioon:

Andrei Katsuba

tõukefondide talituse ekspert

Haridus- ja Teadusministeerium

7 350 279

 

Teate edastas:

Marja Kuusk

suhtekorraldustalituse nõunik

7 350 152

 

Kutseõppeasutuste investeeringuprojektide loetelu:

Kuressaare Ametikool                                 34 518 000 krooni

Narva Kutseõppeasutus                                 49 935 000 kr

Türi Tehnika- ja Maamajanduskool       21 438 000 kr

Tallinna Tööstushariduskeskus             30 077 000 kr

Tallinna Teeninduskool                          17 851 000 kr

Pärnumaa Kutsehariduskeskus                 40 000 000 kr

Tartu Kutsehariduskeskus                             40 000 000 kr

Võrumaa Kutsehariduskeskus                 34 553 000 kr

Tallinna Polütehnikum                            8 540 000 kr

Luua Metsanduskool                         24 800 000 kr

 

Rakenduskõrgkoolide ja avalik-õiguslike ülikoolide investeerimisprojektide loetelu: 

Tartu Ülikooli Narva kolledž                38 400 000 krooni

Tallinna Tehnikakõrgkool                                   33 333 000 kr

 

Teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning avatud noortekeskuste võrgustiku väljaarendamise koondprojektide koostajad saavad kava kohaselt:

Eesti Noorsootöö Keskus                         13 117 000 krooni

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus             8 745 000 kr