Sa oled siin

Euroopa Liidu teadusministrid peavad oluliseks noorteadlaste toetamist

29. november 2016 - 16:43

Täna Brüsselis kogunenud teadusministrid kiitsid heaks põhimõtted noorteadlaste toetamiseks, mida peaks järgima kõikjal Euroopas, et teadustöö ja teadlaskarjäär oleks noortele karjääri planeerimisel konkurentsivõimeline valik võrdselt teistes valdkondadega. Lisaks arutasid ministrid teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelise koostöö strateegiat  kolmandate riikidega.

"Teadlase karjääri valimine eeldab noorelt suurt pühendumist ja kui soovime teaduses tugevat järelkasvu, siis peame noori rohkem motiveerima. Seetõttu kavandame ka Eestis doktorantide toetuste tõstmist," märkis minister Mailis Reps ja lisas: "noorte siirdumist teadusest muudele erialadele mõjutab nii teaduse vähene rahastamine kui teadlaskarjääri vähene atraktiivsus, kesised võimalused ühendada tööd pereeluga ning võimalused peale edukat töökogemust välisriikides pöörduda tagasi koduriiki. Üheks oluliseks puuduseks on arenguvõimaluste puudumine pärast järeldoktorantuuri, seal hulgas teadustööks erasektoris. Ministrite poolt kokkulepitud noorteadlaste toetamise põhimõtted pööravadki tähelepanu olulistele kitsaskohtadele.  Nimetatud väljakutseid tuleb asuda lahendama.“


Liikmesriigid leppisid kokku, et võimaldavad noorteadlastele sotsiaalseid tagatisi, kutsuvad ülikoole ja teadusasutusi üles looma paremaid võimalusi noorteadlaste uurimistöö ja kõrgkoolis õpetamise tasakaalustamiseks, peresõbraliku töökeskkonna kujundamiseks ning pöörama tähelepanu  noorte naisteadlaste karjäärivõimaluste parandamiseks, et naistel oleks võrdsed võimalused osaleda teadlaskarjääri kõrgematel ametipositsioonidel. Oluliseks peetakse, et  riigid  töötaksid välja meetmeid, mis toetavad noorte teadustööd  ning võimaldavad noorteadlastel osaleda koostööprojektides ja  panustada  seeläbi tipptasemel teadusesse Euroopas kui ka mujal. Eestis peetakse doktorantide rahvusvahelise koostöö toetamist oluliseks. Lisaks Kristjan Jaagu mobiilsusprogrammile panustatakse õpirände toetamisse ka Euroopa tõukefondide vahendendeid „Dora Pluss“ tegevuste kaudu.


Teise teemana arutasid ministrid teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelise koostöö strateegiat. Rahvusvahelist teaduskoostööd nähakse teadusdiplomaatilise vahendina, mille abil on võimalik luua kasulikke sidemeid riikide vahel ja  muuta Euroopas tehtav teadus maailmale avatumaks.


Eesti teadlased osalevad rahvusvahelises teaduskoostöös eelkõige Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ kaudu. Selle kaudu aitame kaasa vajadusel kolmandate riikide teadlaste koolitamisele ja teadussüsteemide arendamisele, et tõuseks riikide võimekus Euroopa Liiduga rohkem koostööd teha. Teadus on ka Eesti arengukoostöö prioriteetriikidega üks tegevussuundades.

Veel uudiseid samal teemal

17.10.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Oskuste ÖÖl avavad kutsekoolid oma uksed

Täna, 17. oktoobril toimub Eestis Euroopa kutseoskuste nädala raames suur kutsekoolide ülene Oskuste ÖÖ. Sellest inspireerituna avavad enamus kutsekoole ühel õhtul uksed, et tutvustada erinevate tegevuste kaudu oskusõppe võimalusi ja lasta kõigil avastada oma andeid. Kutsekoolides on sel õhtul avatud mitmed põnevad töötoad ning toimub palju oskusi arendavaid tegevusi.

15.10.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti noortepoliitika pälvib kõrge tunnustuse

Homme, 16. oktoobril antakse Belgradis üle Eestile tunnustus Future Policy Award 2019 noori võimestava poliitika kujundamise eest. Auhinna võtavad vastu Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ja noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi.