Sa oled siin

Euroopa Liidu teadusministrid peavad oluliseks noorteadlaste toetamist

29. november 2016 - 16:43

Täna Brüsselis kogunenud teadusministrid kiitsid heaks põhimõtted noorteadlaste toetamiseks, mida peaks järgima kõikjal Euroopas, et teadustöö ja teadlaskarjäär oleks noortele karjääri planeerimisel konkurentsivõimeline valik võrdselt teistes valdkondadega. Lisaks arutasid ministrid teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelise koostöö strateegiat  kolmandate riikidega.

"Teadlase karjääri valimine eeldab noorelt suurt pühendumist ja kui soovime teaduses tugevat järelkasvu, siis peame noori rohkem motiveerima. Seetõttu kavandame ka Eestis doktorantide toetuste tõstmist," märkis minister Mailis Reps ja lisas: "noorte siirdumist teadusest muudele erialadele mõjutab nii teaduse vähene rahastamine kui teadlaskarjääri vähene atraktiivsus, kesised võimalused ühendada tööd pereeluga ning võimalused peale edukat töökogemust välisriikides pöörduda tagasi koduriiki. Üheks oluliseks puuduseks on arenguvõimaluste puudumine pärast järeldoktorantuuri, seal hulgas teadustööks erasektoris. Ministrite poolt kokkulepitud noorteadlaste toetamise põhimõtted pööravadki tähelepanu olulistele kitsaskohtadele.  Nimetatud väljakutseid tuleb asuda lahendama.“


Liikmesriigid leppisid kokku, et võimaldavad noorteadlastele sotsiaalseid tagatisi, kutsuvad ülikoole ja teadusasutusi üles looma paremaid võimalusi noorteadlaste uurimistöö ja kõrgkoolis õpetamise tasakaalustamiseks, peresõbraliku töökeskkonna kujundamiseks ning pöörama tähelepanu  noorte naisteadlaste karjäärivõimaluste parandamiseks, et naistel oleks võrdsed võimalused osaleda teadlaskarjääri kõrgematel ametipositsioonidel. Oluliseks peetakse, et  riigid  töötaksid välja meetmeid, mis toetavad noorte teadustööd  ning võimaldavad noorteadlastel osaleda koostööprojektides ja  panustada  seeläbi tipptasemel teadusesse Euroopas kui ka mujal. Eestis peetakse doktorantide rahvusvahelise koostöö toetamist oluliseks. Lisaks Kristjan Jaagu mobiilsusprogrammile panustatakse õpirände toetamisse ka Euroopa tõukefondide vahendendeid „Dora Pluss“ tegevuste kaudu.


Teise teemana arutasid ministrid teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelise koostöö strateegiat. Rahvusvahelist teaduskoostööd nähakse teadusdiplomaatilise vahendina, mille abil on võimalik luua kasulikke sidemeid riikide vahel ja  muuta Euroopas tehtav teadus maailmale avatumaks.


Eesti teadlased osalevad rahvusvahelises teaduskoostöös eelkõige Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ kaudu. Selle kaudu aitame kaasa vajadusel kolmandate riikide teadlaste koolitamisele ja teadussüsteemide arendamisele, et tõuseks riikide võimekus Euroopa Liiduga rohkem koostööd teha. Teadus on ka Eesti arengukoostöö prioriteetriikidega üks tegevussuundades.

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikoolilõpetajad saavad võimaluse sooritada eesti keele kui teise keele B2 taseme eksamit

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse muudatuse, millega luuakse põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada eesti keele kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Samuti hakatakse tulevikus kandma Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeid ujumise algõpetuse kohta ning enne 2004. aastat nii Eestis kui ka välismaal väljastatud lõpudokumente.