Sa oled siin

Euroopa Liidu kutsehariduse juhid Tallinnas: kutsehariduse kvaliteedi tõstmiseks tuleb toetada õpetajaid ja praktikajuhendajaid

10. oktoober 2017 - 14:04
Kutsehariduse peadirektorite kohtumine Tallinnas

Kutseõpetajad ja praktikajuhendajad vajavad terviklikku tuge, et tõsta töökohapõhise õppe ja praktika kvaliteeti, nentisid Euroopa Liidu kutsehariduse peadirektorid Tallinnas toimunud kohtumisel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo sõnul on küsimus töökohapõhise õppe ja praktikate kvaliteedist muutunud Euroopa Liidu kutseharidusmaastikul järjest tähtsamaks. "See on oluline mitte ainult hariduse ja tööelu tihedamaks sidumiseks, vaid ka täiskasvanute oskuste täiendamiseks, kes on juba tööturul aktiivsed,“ ütles Helen Põllo. Ta märkis, et võtmeteemaks on kutseõppeasutuste ja tööandjate vaheline koostöö, et inimesed leiaksid oma oskuste täiendamiseks aega ja motivatsiooni.

Liikmesriikide delegaadid arutasid, kuidas tagada õpetajatele ja praktikajuhendajatele parem tugi ja soodustada koostööd, et tõsta kutsehariduse kvaliteeti. Jagati erinevate riikide edukaid näiteid, nt õpetajate töötamine tööstusettevõtetes ühel päeval nädalas, kohaliku taseme koostöö toetamine koolide ja ettevõtete vahel kohalike õppekavade arendamiseks ning ühised koolitused kutseõpetajatele ja ettevõtete praktikajuhendajatele. Nõustuti, et kõik osapooled vajavad toetavaid stiimuleid, näiteks vastavat karjäärimudelit ja tunnustussüsteemi õpetajatele ja juhendajatele, aga ka toetusi ja ettevõtete ligipääsu erinevatele praktikakorraldusest tulenevatele võimalustele.

Arutati ka kutsehariduse võimalike tulevikustsenaariumite üle. Delegaadid märkisid, et piirid haridussektorite vahel hajuvad: üldharidusse ja kõrgharidusse lisandub kutsehariduse elemente ja kutseharidus muutub akadeemilisemaks. Teine suundumus on individuaalsem lähenemine õppe ja koolituspakkumiste kujundamisel. Nõustuti, et õpetajatel ja koolitajatel on jätkuvalt õpitulemuste kvaliteedi tagamisel põhiroll ja edendada tuleks uusi õpetamismeetodeid.

Pärast koosolekut külastasid delegaadid Tallinna Polütehnikumi, Tallinna Ehituskooli ja Tallinna Teeninduskooli, et tutvuda Eesti kutseõppeasutustega. Külastuse osaks oli ka osalemine dekupaaži, kommikaunistamise ja trükkimise õpitubades.

Kutsehariduse peadirektorite kohtumine toimus Tallinnas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames. Arutelude tulemused on sisendiks 20. novembril Brüsselis toimuvale haridusministrite kohtumisele.

Eesti eesistumise prioriteedid haridusvaldkonnas on õppe nüüdisajastamine kõigil haridustasemetel ning suurema tähelepanu pööramine õppe ja tööturu seostele.

Täpsem info Eesti eesistumise prioriteetide ja ürituste kohta haridusvaldkonnas

Veel uudiseid samal teemal

23.09.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Liina Kersna: töötame selle nimel, et õpetajate keskmine palk oleks konkurentsivõimeline

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad eesotsas minister Liina Kersnaga kohtusid eile Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ning Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esindajatega. Jätkusid õpetajate 2022. aasta töötasu alammäärade konsultatsioonid.

22.09.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Uus projekt aitab lõimida noorsootööd, huviharidust ja huvitegevust üld- ja kutseharidusega

Täna algab kahe-aastane projekt, mille käigus luuakse raamistik noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse tihedamaks lõimimiseks üld- ja kutseharidusega. Ettevõtmise eesmärk on muuta haridussüsteem paindlikumaks ja õpilasekesksemaks.