Sa oled siin

Euroopa Koolile Saksamaal otsitakse direktorit

16. detsember 2005 - 0:00

Euroopa koolid on loodud Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide alaliste esinduste töötajate lastele hariduse andmiseks. Euroopa koolide juhtide määramisel taotletakse liikmesriikide tasakaalustatud esindatust ning Eestist on võimalik esitada kaks kandidaati.

Kooli direktori kandidaat peab olema Eesti kodanik ning tema vanus peaks võimaldama tal töötada koolis kogu ametiaja ehk üldjuhul üheksa aastat. Kandidaadi kvalifikatsioon peab vastama haridusministri määruses „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuetele. Samuti peab kandidaadil olema pädevus pedagoogika ning haldus- ja finantsjuhtimise vallas, sealhulgas kooli kui organisatsiooni juhtimises. Kandidaat peab tundma Euroopa koolide süsteemi. Lisaks peab kandidaat oskama hästi vähemalt ühte kolmest peamisest rahvusvahelisest suhtluskeelest – inglise, prantsuse, saksa keel – ja suutma tööalaselt suhelda vähemalt veel ühes nimetatud keeles. Saksa keele oskuse puudumisel peab kandidaat olema valmis seda õppima.

Euroopa Kooli direktoritele kehtestatud palgamäärad, hüvitiste maksmise kord, töötingimused on sätestatud Euroopa koolidesse tööle suunatud personali määrusega, millega saab tutvuda internetis aadressil http://www.eursc.org/SE/htmlEn/IndexEn_home.html.

Kandideerimise tähtaeg on 31. detsember.

Lisainfo: 

Leelo Muru
Haridus- ja Teadusministeeriumi personalitalituse juhataja
7350 253

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155

Vt ka tööpakkumise teadet!