Sa oled siin

Euroopa Komisjon avaldas ettepanekud uue põlvkonna haridus- ja noorteprogrammide kohta

12. märts 2004 - 0:00

Haridus- ja Teadusministeeriumi eurolõime asekantsleri Madis Lepajõe hinnangul on oluline, et Eesti sai võimaluse uue põlvkonna haridus- ja noorteprogrammide kujundamisel kaasa rääkida juba eelmisel etapil, kui Euroopa Komisjon alles kujundas nende põhimõtteid. “Eesti osaleb EL haridus- ja noorteprogrammides aktiivselt 1997. aastast ning meil on piisav kogemus hindamaks, kuivõrd mõistlik on olnud programmide senine ülesehitus ning mida tuleks muuta, et veelgi suurendada nimetatud programmide positiivset mõju meie haridussüsteemi arengule,” ütles Lepajõe.

Uued haridusprogrammid vahetavad välja programmid Socrates, Leonardo ja Tempus. Aastast 2007 peaks jääma kaks programmi – integreeritud elukestva õppe programm  Euroopa Liidu liikmesriikidele mobiilsuse ja koostöö tõhustamiseks ning Tempus Plus programm koostöö edendamiseks kolmandate, eelkõige EL uute naaberriikidega. Integreeritud programm jaguneb omakorda neljaks: kooliharidusprogramm Comenius, kõrgharidusprogramm Erasmus, kutseharidusprogramm Leonardo ja täiskasvanuhariduse programm Grundtvig.

Sarnaselt haridusprogrammidega edastati ka ettepanekud noorte-, kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna programmide kohta. Noorteprogrammi eesmärgiks on kaasata enam noori ühiskondlikku ellu, soodustada noorte hulgas kultuuridevahelist dialoogi ning toetada noorte omaalgatuslikku tegevust.

Eestis toimusid 2003. aasta alguses arutelud oma seisukohtade väljatöötamiseks, mille alusel koostatud positsioon edastati ka Euroopa Komisjonile. Programmides osalevate riikide arvamuste alusel tegi Euroopa Komisjon oma ettepanekud, mida järgnevalt hakkavad liikmesriigid arutama ministrite nõukogu tasemel.

Avaliku arutelu käigus saadud tagasisidet arvesse võttes rõhutab Euroopa Komisjon oma visioonis vajadust suurendada  programmide paindlikkust, lihtsustada nende struktuuri ning juhtimisprotseduure.

Euroopa Komisjoni teatise ingliskeelse versiooniga ning Eesti 2003. aastal koondatud seisukohtadega on võimalik tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil:
http://www.hm.ee/uus/hm/client/index.php?03526230131903859


Lisainformatsioon:
Helina Vallaste
Euroopa Liidu sekretariaadi juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
735 0162

Tarmu Kurm
suhtekorraldustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
735 0154