Sa oled siin

Euroopa keelemapi teemaline koolituspäev

23. august 2004 - 0:00

Koolitusel osalevad Eesti koolide 6.-9. klasside võõrkeeleõpetajad, kes on vabatahtlikult nõustunud algaval õppeaastal oma õpilastega Euroopa keelemapi Eesti tööversiooni katsetama.

Euroopa keelemapi katsetamise eesmärk Eestis on välja töötada 6.-9. klassi keelemapp. Katsetamise tulemusena peab selguma, millised on tööversiooni tugevad ning nõrgad küljed, milliseid osi on vaja täiendada ning parandada. Euroopa keelemapi Eesti variandi põhi­alused ja 6.-9. klassi näidismapp peavad valmima 2006/2007. õppeaasta alguseks.

Euroopas ja terves maailmas on tähtsustunud võõrkeelte oskus - seda peetakse üheks põhi­osku­seks. Euroopa Komisjon on seisukohal, et Euroopa Liidu kodanik peab lisaks emakeelele/esimesele keelele oskama vähemalt kahte võõrkeelt. Abivahend, mis peaks õppijat motiveerima, mis aitab võõrkeele õppijal, aga ka õpetajal ja tööandjal oskusi adekvaatselt hinnata on Euroopa keelemapp.

Lisainformatsioon:
Tõnu Tender,
Euroopa keelemapi Eesti variandi komisjoni esimees,
Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse juhataja
51 54 365

Tarmu Kurm
juhataja asetäitja
teabekorralduse osakond
Haridus- ja Teadusministeerium
7350 154