Sa oled siin

Euroopa haridusministrid rõhutasid mitmekesiste haridusvõimaluste olulisust

29. november 2021 - 18:26

Minister Liina Kersna osales täna Brüsselis Euroopa Liidu haridus- ja noorteministrite nõukogul, kus arutati õppe mitmekesistamist läbi erinevate õppevormide ja õppevahendite ning lepiti kokku põimõpet puudutavates soovitustes.

COVID-19 pandeemia on avaldanud suurt mõju haridusvaldkonnale ning tõstatanud koolides vajaduse kasutada kombineeritud õppemeetodeid. “Kõrge kvaliteediga digiharidus peab muutuma kõikidele kättesaadavaks. Selleks tuleb investeerida digitaristusse ja -seadmetesse ning pakkuda kvaliteetset digiharidust,” sõnas minister Liina Kersna. “Digiarendused ja digiõpe ei asenda siiski õppimisel kontaktõpet - tehnoloogia saab vaid õppimist toetada.”

Nõukogu soovitusega ütlevad ministrid, et koolidele on vajalik pakkuda lisaressurssi, et kohapeal saaks vajaduspõhiselt toetada õpilaste distantsõppest tulenevate õpilünkade tasandamist. “Eesti eraldas eelmise õppeaasta kevadel koolidele 40 eurot õpilase kohta ehk 6 miljonit eurot. Järgmise aasta riigieelarvest eraldatakse veel 12 miljonit õpilünkade tasandamiseks,” ütles Liina Kersna ning lisas, et kavandatakse jätkata koostööd asendusõpetajate programmiga ASÕP ning Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilaste koolidesse appi suunamisega.

Samuti leppisid liikmesriigid kokku, et esikohale tuleks tõsta nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate füüsiline ja vaimne heaolu. See peaks hõlmama põimõppe integreerimist õpetajate täiendkoolitusse, et aidata õpetajatel toime tulla erinevates keskkondades ja tingimustes. “Õpilaste, lapsevanemate ja haridustöötajate vaimse tervise toetamiseks on Eestis loodud koolipsühholoogide nõuandeliin, mille eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta,” ütles minister Kersna.

Vastuvõetud soovitus seab edasised sammud põhi- ja keskhariduses õpikeskondade ja -vahendite kombineerimiseks viisil, mis aitab luua vastupidavamaid haridus- ja koolitussüsteeme kooskõlas digiõppe tegevuskavaga aastateks 2021–2027 ja Euroopa haridusruumiga.

Euroopa Komisjon toetab omalt poolt soovituse rakendamist, hõlbustades praktikate jagamist liikmesriikide vahel, töötades välja juhendmaterjalid ning toetades haridustöötajate arengut ja õppimisvõimalusi.

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukokku kuuluvad ELi liikmesriikide hariduse, kultuuri, noorte, meedia, kommunikatsiooni ja spordi valdkondade eest vastutavad ministrid. Nõukogu kohtub tavapäraselt kolm korda aastas.

Veel uudiseid samal teemal

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolid saavad lähiajal lisakoguse kiirteste

Haridus- ja Teadusministeerium pikendas Medesto Logistics OÜ-ga sõlmitud kiirtestide ostmise raamlepingut, mis võimaldab koolidel saada lisakoguse kiirteste, et testida kõiki koolipere liikmeid kõrge nakatumisega piirkondades kaks korda nädalas.

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolipsühholoogide nõuandeliinilt saavad abi nii haridustöötajad, lapsevanemad kui ka õpilased

Koolipsühholoogid on sel õppeaastal avatud nõuandeliinil pakkunud abi nii oma lapse pärast mures olevatele lapsevanematele, stressis ja läbipõlenud õpetajatele kui ka ärevust ja depressiooni kurtvatele õpilastele.