Sa oled siin

Eesti toetab avatumat ja võrdsemat Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi

29. september 2018 - 9:50

Eile kohtusid Brüsselis Euroopa teadusministrid andmaks strateegilisi suuniseid järgmise Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ kujundamiseks. Eesti jaoks on oluline, et aruteludes raamprogrammi tuleviku üle seatakse olulisele kohale liikmesriikide suur roll otsustamisel ja võrdsete võimaluste tagamine prioriteetide seadmisel.

„Seisame teadusministritega väljakutse ees leidmaks lahendused sellele, kuidas uus raamprogramm saaks parimal võimalikul viisil kaasata kogu Euroopa teaduslikku võimekust ning pakkuda tuge ettevõtetele. Konkurents Euroopa sees raamprogrammi vahenditele ei ole kuhugi kadunud, kuigi jagame ühist muret tuleviku pärast. Tänane arutelu viis meid küll sammu võrra edasi, kuid mitmed arutelud on veel ees,“ sõnas minister Mailis Reps. „Eesti jaoks on oluline, et uus raamprogramm looks võimalikult laialdased koostöövõimalused meie teadlastele, toetame kindlasti seda, et liikmesriikidele jääks otsustav ja võrdsed võimalused teadusvaldkonna arendamisel,“ lisas minister Reps.

Eilsel kohtumisel vahetasid ministrid mõtteid, kuidas peaksid toimuma uue raamprogrammi prioriteetide seadmine ja milline peaks olema liikmesriikide roll strateegiliste otsuste tegemisel. Üksmeelselt leiti, et liikmesriikide rolli strateegiliste otsuste tegemisel tuleb suurendada ning oluline on läbipaistev ja selge otsustusprotsess. Samuti jõuti järeldusele, et kõigil liikmesriikidel peab olema võrdne võimalus prioriteetide seadmisel kaasarääkida. Lisaks toimus diskussioon raamprogrammis osalemise laiendamise, innovatisoonilõhe vähendamise ja erinevate liikmesriikide teadlaste parema kaasamise üle ning kohtuti Euroopa Parlamendi saadikutega arutamaks teadusvaldkonna võtmeteemadel.

Lisaks liikmesriikide vaheliste kokkulepetele on tulevikusihtide seadmisel oluline ka Euroopa Parlamendi arvamused. Koostöö parlamendiga on alanud ning lõunalauas oli ministritel võimalus arutleda võtmeteemadel Euroopa Parlamendi saadikute Dom Nica ja Christian Ehleriga.

Veel uudiseid samal teemal

03.08.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Noorteamet alustab tööd

Täna alustab tööd SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal loodud Haridus- ja Noorteamet.

31.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kriisitoetus „Terve Eesti suvi“ jõuab lühilaagrite ja -malevate kaudu 24 000 nooreni

Juuli alguseni said  lühilaagrite- ja malevate korraldajad taotleda kriisitoetust „Terve Eesti suvi“, võimaldamaks suuremale hulgale noortele suve aktiivset sisustamist.