Sa oled siin

Eesti toetab avatumat ja võrdsemat Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi

29. september 2018 - 9:50

Eile kohtusid Brüsselis Euroopa teadusministrid andmaks strateegilisi suuniseid järgmise Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ kujundamiseks. Eesti jaoks on oluline, et aruteludes raamprogrammi tuleviku üle seatakse olulisele kohale liikmesriikide suur roll otsustamisel ja võrdsete võimaluste tagamine prioriteetide seadmisel.

„Seisame teadusministritega väljakutse ees leidmaks lahendused sellele, kuidas uus raamprogramm saaks parimal võimalikul viisil kaasata kogu Euroopa teaduslikku võimekust ning pakkuda tuge ettevõtetele. Konkurents Euroopa sees raamprogrammi vahenditele ei ole kuhugi kadunud, kuigi jagame ühist muret tuleviku pärast. Tänane arutelu viis meid küll sammu võrra edasi, kuid mitmed arutelud on veel ees,“ sõnas minister Mailis Reps. „Eesti jaoks on oluline, et uus raamprogramm looks võimalikult laialdased koostöövõimalused meie teadlastele, toetame kindlasti seda, et liikmesriikidele jääks otsustav ja võrdsed võimalused teadusvaldkonna arendamisel,“ lisas minister Reps.

Eilsel kohtumisel vahetasid ministrid mõtteid, kuidas peaksid toimuma uue raamprogrammi prioriteetide seadmine ja milline peaks olema liikmesriikide roll strateegiliste otsuste tegemisel. Üksmeelselt leiti, et liikmesriikide rolli strateegiliste otsuste tegemisel tuleb suurendada ning oluline on läbipaistev ja selge otsustusprotsess. Samuti jõuti järeldusele, et kõigil liikmesriikidel peab olema võrdne võimalus prioriteetide seadmisel kaasarääkida. Lisaks toimus diskussioon raamprogrammis osalemise laiendamise, innovatisoonilõhe vähendamise ja erinevate liikmesriikide teadlaste parema kaasamise üle ning kohtuti Euroopa Parlamendi saadikutega arutamaks teadusvaldkonna võtmeteemadel.

Lisaks liikmesriikide vaheliste kokkulepetele on tulevikusihtide seadmisel oluline ka Euroopa Parlamendi arvamused. Koostöö parlamendiga on alanud ning lõunalauas oli ministritel võimalus arutleda võtmeteemadel Euroopa Parlamendi saadikute Dom Nica ja Christian Ehleriga.

Veel uudiseid samal teemal

16.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsuskabinetis anti heakskiit Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala korrastamise plaanile

Valitsus otsustas toetada haridus- ja teadusministri ettepanekut moodustada SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal haridus- ja noortevaldkonna ühendamet, mille nimeks saab Haridus- ja Noorteamet. Valitsuskabinetis toetati ka ettepanekut nimetada Keeleinspektsioon ümber Keeleametiks, tagades Eesti Keele Instituudi iseseisvuse ja rolli säilimise. Haridus- ja Teadusministeerium sai ülesande valmistada ette eelnõu arvestusega, et loodavad ametid alustaksid tööd hiljemalt 1. augustil 2020.

15.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Huvitava Kooli hariduskonverentsil keskendutakse õppimisele ja ajale

Täna ja homme toimub Tartu Ülikooli spordihoones algatuse Huvitav Kool VII hariduskonverents, mis seekord kannab pealkirja „Õppimise aeg“.