Sa oled siin

Eesti teadustaristu saab 19 miljoni eurose rahasüsti

27. oktoober 2016 - 11:40

Valitsus kinnitas teadustaristu investeeringute kava, mis näeb ette ligi 19,1 miljonit eurot riikliku tähtsusega teadustaristu väljaarendamiseks. Toetust saavad 13 projekti, mis parandavad teadustöö keskkonda ning soodustavad koostööd ülikoolide, teadusasutuste, riigiasutuste ja ettevõtete vahel. 

Haridus- ja teadusminister Maris Lauri märkis, et tulemuslik teadustöö ja teaduse areng ei ole võimalik ilma korraliku taristuta ning taristud, millesse investeeritakse, on mõeldud laiale kasutajaskonnale, mitte ühe asutuse teadlastele. „Taristute avatud kasutamist ja ettevõtluskoostööd toetades suurendame teaduse ühiskondlikku mõju ning Eesti nähtavust, atraktiivsust ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel teadusmaastikul,“ ütles minister Lauri.

Kõik toetatavad projektid soodustavad asutuste vahelist koostööd ja taristu ühiskasutust, mis laiendab teadlaste, ettevõtete ja teiste partnerite juurdepääsu teadusaparatuurile ja -seadmetele. Aparatuuri ja laborite kaasajastamise ning taristu ühiskasutusega kaasneb energiasääst ja kulude kokkuhoid. Paranevad õppe- ja töötingimused ülikoolides ja teadusasutustes aitavad tõsta õppe- ja teadustöö kvaliteeti. Paljud projektid panustavad IKT alasesse teadus- ja arendustegevusse ning lähtuvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade vajadustest.

Projektid investeeringute kavas:

• Eesti Genoomikakeskus – 1,82 mln eurot
• Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing – 716 000 eurot
• Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine – 546 000 eurot
• Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium – 774 000 eurot
• Eesti eluteaduste andmete teadustaristu – 1,28 mln eurot
• Nutika tootmise tuumiktaristu arendamine – 1,6 mln eurot
• Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus – 1,78 mln eurot
• Euroopa Neutronkiirgusallika rajamine ja rakendamine teaduslikeks uuringuteks – 3 mln eurot
• Kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamine – 2,14 mln eurot
• Eesti teaduspilve loomine – 2,08 mln eurot
• Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri täiendava võimekuse arendamine – 1,46 mln eurot
• Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik – 1,56 mln eurot
• Euroopa Sotsiaaluuring Eestis – 350 000 eurot

Projektide lühitutvustused

TAUSTAINFO

• SA Archimedes kuulutas investeerimisettepanekute kogumise vooru välja 2015. aasta lõpus.
• Kokku esitati 25 ettepanekut ja nende kogumaksumus oli ca 63 miljonit eurot. Ettepaneku investeeringuteks esitas seitse asutust, projektidesse oli kaasatud hulgaliselt partnerasutusi.
• Ettepanekuid hindas hindamiskomisjon, kuhu kuulusid siseriiklikud eksperdid avalikust ja ettevõtlussektorist.
• Investeeringute kava maht on 19 094 987 eurot, millest ca 17,1 miljonit eurot on Euroopa Regionaalarengu fondi toetus ja 2 miljonit eurot riiklik kaasfinantseering; neile summadele lisandub taotlejate omafinantseering vähemalt 5%.
• Investeeringute kava on osa ca 30 miljoni eurosest meetmest „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“. Tegemist oli esimese investeerimisettepanekute kogumise vooruga, mille maht moodustab ca 65% meetme kogueelarvest. Teine voor toimub pärast Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamist.

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

22.01.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel keskenduti sotsiaalõiguste samba tegevuskavale

Täna toimunud Euroopa Liidu haridusministrite mitteametlikul videokohtumisel keskenduti Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavale sisendi andmisele ja senistele edusammudele haridusvaldkonna vaatest. Kohtumise eesmärgiks oli koondada sõnumid, mis edastatakse mais toimuvale riigipeade ja valitsusjuhtide sotsiaaltippkohtumisele.

21.01.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Kantsler Laidmets haridusmessil: edu võti hariduses peitub avatud koostöös

Edu võti hariduses peitub vastastikuses kogemuste jagamises, üksteiselt õppimises ning avatud koostöös, sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets täna rahvusvahelisel virtuaalsel haridusmessil BettFest.