Sa oled siin

Eesti paistab Euroopas innovatsiooniga silma

8. juuli 2019 - 8:51

Euroopa innovatsioonitaseme värsked võrdlusandmed näitavad, et Eesti kuulub kõige kiiremini innovatsiooni arendanud riikide hulka.

Euroopa innovatsiooni võrdlustabelis jagunevad riigid tulemuste põhjal nelja rühma: innovatsiooniliidrid ning tugevad, mõõdukad ja tagasihoidlikud innovaatorid. Selge innovatsiooniliider on Rootsi, järgnevad Soome, Taani ja Holland. 2019. aasta võrdlustabeli järgi on kõige kiiremini innovatsiooni taset kasvatanud riigid Eesti, Läti, Leedu, Ühendkuningriik, Holland ja Kreeka.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor märkis, et Eesti jõudis tugevate innovaatorite rühma esimest korda. „Eesti tugevate külgedena tuuakse esile inimeste haridustaset ja osalemist elukestvas õppes,“ ütles Pihor. „Eriti hea on märkida, et oleme teinud suure edasimineku innovatsiooni puudutavates näitajates: kasvanud on nii toote- või protsessiinnovaatiliste väike- ja keskmiste ettevõtete hulk kui investeeringud teadus- ja arendustegevusega mitte seotud innovatsiooni. Paraku teadus- ja arendustegevuse kulutused jäävad eriti erasektoris märkimisväärselt alla Euroopa keskmist."

Eesti innovatsiooni nõrgemateks külgedeks peetakse selle tagasihoidlikku mõju müügile ja tööhõivele, rahvusvaheliste patenditaotluste vähesust, madalat turuinnovatsiooniga väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arvu ning erasektori investeeringute vähesust teadus- ja arendustegevusse.

Juunis avaldatud andmed näitavad, et üldiselt on innovatsioon kogu Euroopa Liidus tõusuteel ning 2011. aastast on näitajad paranenud 25 liikmesriigis.

Euroopa innovatsioonitabelis võrreldakse erinevaid innovatsiooniga seotud näitajaid nii EL riikides kui teistes Euroopa ja naaberpiirkondade riikides. Hinnatakse erinevaid innovatsiooniga seotud näitajaid, nagu innovatsioonisõbralik keskkond, intellektuaalse omandiga seonduv (sh patendi- ja kaubamärgitaotlused), teadussüsteemi atraktiivsus, toetusmeetmed, inimressursid (sh kõrgharidusega inimeste osakaal, elukestvas õppes osalemine, doktorikraadi kaitsmine) jpm.

Vaata lähemalt: Europe Innovation Scoreboard 2019  

Veel uudiseid samal teemal

08.11.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrghariduse diplomite tunnustamine Balti ja Beneluxi riikide vahel muutub lihtsamaks

Täna, 8. novembril allkirjastati Brüsselis Baltimaade ja Beneluxi riikide vahel kavatsuste deklaratsioon kõrghariduse kvalifikatsioonide vastastikuseks automaatseks tunnustamiseks. Tulevikus lihtsustab see oluliselt Belgias, Hollandis või Luksemburgis omandatud kõrgharidusega inimestel edasiõppimist või tööle asumist Eestis ning vastupidi.

07.11.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduslike erivajadustega õpilaste koolid saavad üle 15 miljoni euro ehituseks ja remondiks

Valitsus kinnitas täna hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehoonete investeeringute kava toetuse mahuga 15,6 miljonit eurot. „Selle rahaga toetame neid lapsi, kes kõige rohkem tuge vajavad, et nad saaksid õppida just neile sobivas keskkonnas,“ selgitas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.