Sa oled siin

Eesti paistab Euroopas innovatsiooniga silma

8. juuli 2019 - 8:51

Euroopa innovatsioonitaseme värsked võrdlusandmed näitavad, et Eesti kuulub kõige kiiremini innovatsiooni arendanud riikide hulka.

Euroopa innovatsiooni võrdlustabelis jagunevad riigid tulemuste põhjal nelja rühma: innovatsiooniliidrid ning tugevad, mõõdukad ja tagasihoidlikud innovaatorid. Selge innovatsiooniliider on Rootsi, järgnevad Soome, Taani ja Holland. 2019. aasta võrdlustabeli järgi on kõige kiiremini innovatsiooni taset kasvatanud riigid Eesti, Läti, Leedu, Ühendkuningriik, Holland ja Kreeka.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor märkis, et Eesti jõudis tugevate innovaatorite rühma esimest korda. „Eesti tugevate külgedena tuuakse esile inimeste haridustaset ja osalemist elukestvas õppes,“ ütles Pihor. „Eriti hea on märkida, et oleme teinud suure edasimineku innovatsiooni puudutavates näitajates: kasvanud on nii toote- või protsessiinnovaatiliste väike- ja keskmiste ettevõtete hulk kui investeeringud teadus- ja arendustegevusega mitte seotud innovatsiooni. Paraku teadus- ja arendustegevuse kulutused jäävad eriti erasektoris märkimisväärselt alla Euroopa keskmist."

Eesti innovatsiooni nõrgemateks külgedeks peetakse selle tagasihoidlikku mõju müügile ja tööhõivele, rahvusvaheliste patenditaotluste vähesust, madalat turuinnovatsiooniga väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arvu ning erasektori investeeringute vähesust teadus- ja arendustegevusse.

Juunis avaldatud andmed näitavad, et üldiselt on innovatsioon kogu Euroopa Liidus tõusuteel ning 2011. aastast on näitajad paranenud 25 liikmesriigis.

Euroopa innovatsioonitabelis võrreldakse erinevaid innovatsiooniga seotud näitajaid nii EL riikides kui teistes Euroopa ja naaberpiirkondade riikides. Hinnatakse erinevaid innovatsiooniga seotud näitajaid, nagu innovatsioonisõbralik keskkond, intellektuaalse omandiga seonduv (sh patendi- ja kaubamärgitaotlused), teadussüsteemi atraktiivsus, toetusmeetmed, inimressursid (sh kõrgharidusega inimeste osakaal, elukestvas õppes osalemine, doktorikraadi kaitsmine) jpm.

Vaata lähemalt: Europe Innovation Scoreboard 2019  

Veel uudiseid samal teemal

19.08.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Pressikutse: kolmapäeval esitletakse riikliku huvihariduse ja –tegevuse lisatoetuse tulemusi ning parimate praktikate kogumikku

Kolmapäeval, 21. augustil kell 12.00 esitleb haridus- ja teadusminister Mailis Reps Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) riikliku huvihariduse ja –tegevuse lisatoetuse tulemusi ning noortevaldkonna parimate praktikate kogumikku.

17.08.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti e-riigi lahutamatuks osaks olevad koolide IT-taristud viiakse uuele tasemele

Aastaks 2022. saavad kõik Eesti üldharidus- ja kutsekoolide IT-taristud renoveeritud. Koolide sisevõrkude uuele tasemele viimist toetatakse 8,27 miljoni euro eest.