Sa oled siin

Eesti paistab Euroopas innovatsiooniga silma

8. juuli 2019 - 8:51

Euroopa innovatsioonitaseme värsked võrdlusandmed näitavad, et Eesti kuulub kõige kiiremini innovatsiooni arendanud riikide hulka.

Euroopa innovatsiooni võrdlustabelis jagunevad riigid tulemuste põhjal nelja rühma: innovatsiooniliidrid ning tugevad, mõõdukad ja tagasihoidlikud innovaatorid. Selge innovatsiooniliider on Rootsi, järgnevad Soome, Taani ja Holland. 2019. aasta võrdlustabeli järgi on kõige kiiremini innovatsiooni taset kasvatanud riigid Eesti, Läti, Leedu, Ühendkuningriik, Holland ja Kreeka.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor märkis, et Eesti jõudis tugevate innovaatorite rühma esimest korda. „Eesti tugevate külgedena tuuakse esile inimeste haridustaset ja osalemist elukestvas õppes,“ ütles Pihor. „Eriti hea on märkida, et oleme teinud suure edasimineku innovatsiooni puudutavates näitajates: kasvanud on nii toote- või protsessiinnovaatiliste väike- ja keskmiste ettevõtete hulk kui investeeringud teadus- ja arendustegevusega mitte seotud innovatsiooni. Paraku teadus- ja arendustegevuse kulutused jäävad eriti erasektoris märkimisväärselt alla Euroopa keskmist."

Eesti innovatsiooni nõrgemateks külgedeks peetakse selle tagasihoidlikku mõju müügile ja tööhõivele, rahvusvaheliste patenditaotluste vähesust, madalat turuinnovatsiooniga väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arvu ning erasektori investeeringute vähesust teadus- ja arendustegevusse.

Juunis avaldatud andmed näitavad, et üldiselt on innovatsioon kogu Euroopa Liidus tõusuteel ning 2011. aastast on näitajad paranenud 25 liikmesriigis.

Euroopa innovatsioonitabelis võrreldakse erinevaid innovatsiooniga seotud näitajaid nii EL riikides kui teistes Euroopa ja naaberpiirkondade riikides. Hinnatakse erinevaid innovatsiooniga seotud näitajaid, nagu innovatsioonisõbralik keskkond, intellektuaalse omandiga seonduv (sh patendi- ja kaubamärgitaotlused), teadussüsteemi atraktiivsus, toetusmeetmed, inimressursid (sh kõrgharidusega inimeste osakaal, elukestvas õppes osalemine, doktorikraadi kaitsmine) jpm.

Vaata lähemalt: Europe Innovation Scoreboard 2019  

Veel uudiseid samal teemal

05.07.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Mailis Reps: maailma suurimad riigid küsivad meie nõuandeid ja kogemusi oma haridussüsteemi kaasajastamisel

„Eesti haridussüsteem on maailma tipus tänu sellele, et meil on kõigil võrdne ligipääs haridusele ning teisalt suudame koolides oskuslikult tehnoloogilisi lahendusi õppimises ja õpetamises kasutada,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps eile Pariisis toimunud G7 haridusministrite tippkohtumisel.

04.07.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogus tõdeti teaduse ja innovatsiooni keskset rolli kestlikus majanduskasvus

Täna Helsingis toimunud Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu mitteametlikul kohtumisel arutati teaduse ja innovatsiooni rolli üle kestliku arengu tagamisel. Ministrid tõdesid, et teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni mõju saavutamiseks on vaja ületada poliitikavaldkondade vahelisi piire ning kaasata senisest enam kodanikuühiskonda.