Sa oled siin

Eesti noortepoliitika pälvib kõrge tunnustuse

15. oktoober 2019 - 7:05

Homme, 16. oktoobril antakse Belgradis üle Eestile tunnustus Future Policy Award 2019 noori võimestava poliitika kujundamise eest. Auhinna võtavad vastu Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ja noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi.

„See auhind, poliitikakujundamise Oscar, on kõigile Eesti noortele, noorsootöötajatele ja noorte heaks tegutsejatele,“ sõnas kantsler Mart Laidmets. „See on tunnustus Eesti riigile selle eest, et meie noortepoliitika on olnud teadmistepõhine, kaasav, süsteemne ja sealjuures ka tulemuslik – noorte elu on Eestis paremaks muutunud. Eesti noortepoliitika on teistele riikidele eeskujuks ja inspiratsiooniks – seda nii täna kehtiva kui tulevase noortevaldkonna arengukava näol,“ lisas Laidmets.

Eestit tunnustatakse noorte ühiskondliku kaasamise ja osalusvõimaluste loomise eest. Tunnustus on kehtivale noortevaldkonna arengukavale, mis pälvis hindamiskomisjoni tähelepanu. Eriliselt toodi esile noortevaldkonna ühtset ja koordineeritud tegevust noortele võrdsete võimaluste ja eneseteostuse tagamisel.

Ka eelmisel aastal pälvis Eesti noortevaldkonna arengukava tunnustuse, kui OECD raport „Youth Stocktaking Report“ tõi esile Eestit kui üht vähestest OECD riikidest, kus noorte usaldus riigi vastu on suurem kui 50-aastaste ja vanemate seas. OECD hinnangul saab seda seostada just teadliku noortepoliitika edendamisega, tuues nii esile Eesti senist lähenemist ja valikuid. OECD raportis tõdeti, et noorte võimestamiseks on vaja selget visiooni ja strateegiat, mis aitavad noortel omandada pädevused ühiskonna ja majanduse mõjutamiseks. Seetõttu on oluline noorte-keskne lähenemine kõikides eluvaldkondades ning seda on võimalik saavutada vaid teadliku strateegilise planeerimisega.

Koos Eestiga pälvivad tunnustuse Future Policy Awardi veel Euroopa Nõukogu noorte laialdase kaasamise eest ning Nepaal noorte õiguste tagamisel ja võimaluste laiendamisel. Tegemist on esimese korraga, kui Eesti Future Policy Awardi pälvis. Future Policy Award on kutsutud ellu, et tunnustada valitsuse poliitikaid, mis lahendavad ühiskonna kõige akuutsemaid kitsaskohti. Igal aastal tuuakse tunnustusega esile erinevaid valdkondi. Näiteks on tunnustatud riike naiste ja laste õiguste eest seismisel, aga ka põllumajandus-, metsandus-, liigirikkus- või toiduohutuse poliitikate eest.

Auhinnad antakse üle 141. parlamentidevahelise liidu (Inter-Parliamentary Union, IPU) kohtumisel Belgradis, Serbias. Tunnustuse annavad välja World Future Council (WFC), IPU ja ÜRO Arenguprogramm (United Nations Development Programme, UNDP), ÜRO peasekretäri noortesaadik, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) ja mõttekoda Youth Policy Labs. Auhinda antakse välja alates 2010. aastast.

Auhinna üleandmisest saab otseülekannet vaadata homme, 16. oktoobril kell 16.00 siin.

 

 

 

 

 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

26.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektorina jätkab Enno Lend

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori valimiseks kogunes täna valimiskogu, kes otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping Enno Lendiga, kes on juhtinud seda kooli viimased kümme aastat.

26.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti kõrgkoolide vilistlased on lõpetatud õpingutega rahul ja töötavad õpitud erialal

Eesti kõrgkoolide vilistlasuuringust selgub, et üheksa vilistlast kümnest on rahul nii kõrgkooli ja eriala valikuga kui ka kooli füüsilise keskkonnaga. Kolm neljandikku vilistlastest leiavad, et nende praegune töökoht on õpitud erialaga väga lähedalt või suurel määral seotud.