Sa oled siin

Eesti on maailmas eeskujuks avatud ja kaasava haridussüsteemiga

8. detsember 2018 - 3:26

Sel nädalal toimunud UNESCO hariduse tippkohtumisel arutati ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 haridusvaldkonna eesmärkide täitmist. Eestit tõsteti taas esile kui novaatorlikku riiki, kus inimesed on avatud haridusuuendustele ja digilahendustele.

Tippkohtumisel Eestit esindanud ning kolme sisulise ettekandega esinenud haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul ei ole eestlaste jaoks enam uudiseks innovaatiline ja avatud lähenemine hariduses, küll aga maailmas oleme teistele riikidele suunanäitajaks ja eeskujuks. „Tippkohtumisel osalenud kolleegide sõnul on meie haridussüsteem imeline - oleme teerajajad mitmes valdkonnas, meie digilahendused hariduses üllatavad kõiki, meie noored on kaasaegsete oskuste ja teadmisega. Seda oli hea kuulda ning veelgi suurem rõõm on meie kogemusi teistega jagada,“ sõnas minister Reps. „Tegelikult teame seda ise juba ammu, et meie haridus on väga hea ning eesmärgiks ei ole enam tippu jõuda. Me juba oleme tipus. Seetõttu arutasime kohtumisel üheskoos, kuidas leida nutikaid võimalusi selleks, et haridus tipus ikka püsiks,“ lisas minister.

Eesti on eeskujuks teistele riikidele

UNESCO liikmesriikide ja partnerorganisatsioonide tippametnike töörühmades jagas minister Reps Eesti parimaid praktikaid õpetajaameti ja alushariduse sessioonides. Õpetaja mainega seotud paneelis osales minister peakõnelejana, teda täiendasid Belgia, Senegali ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) esindajad. Arutelu keskmes oli küsimus, kuidas tõsta õpetajaameti mainet. Reps rõhutas vajadust pöörata rohkem tähelepanu õpetajate professionaalse arengu toetamisele ning koostöö soosimisele. Eestit toodi hea näitena esile riigina, kus koolijuhtidel on suur autonoomia õpetajate karjääri toetamisel, suunamisel ja arendamisel. Lisaks sellele tunnustati Eestit seni tehtud sammude eest õpetajaameti väärtustamisel ja maine tõstmisel.

Samuti andis minister olulise panuse alushariduse kvaliteedi ja võrdse ligipääsu teemalises sessioonis põhiesinejana, tõstes esile kaasava hariduse olulisust ja kõigi laste eripäradega arvestamist juba lasteaias. Eesti on enamusele UNESCO liikmesriikidest eeskujuks kõigile võrdse ligipääsu tagamisega alusharidusele ning seda rõhutati arutelude käigus korduvalt.

Kohtumise teisel päeval toimus kõrgetasemeline ümarlaud hariduse rollist ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisel. Ümarlaual, kus lisaks Mailis Repsile osalesid Cambridge’i, Cornelli ja Wageningeni ülikoolide tippteadlased ning Bulgaaria, Keenia ja Venezuela aseharidusministrid, arutati hariduse rolli kestlikku, jätkusuutliku, kaasava ja ühtse ühiskonna loomisel. Minister rõhutas pideva haridusse investeerimise olulisust ning uute oskuste omandamise toetamist. Eesti on maailmas heaks eeskujuks ja üheks teerajajaks elukestva õppe strateegia ja põhimõtete juurutamisel.

Deklaratsioon kaasava ja võrdse arengu tagamiseks

Ministrite kohtumise kokkuvõtteks võeti vastu deklaratsioon, millega lubatakse ühiselt pingutada haridusvaldkonnas kaasava ja võrdse arengu tagamiseks:

  • Haridussüsteemid kujundatakse enam võrdsemaks ja kaasavamaks
  • Toetatakse kvaliteetse hariduse laialdast kättesaadavust
  • Toetatakse elukestvat õpet
  • Toetatakse õpetajate karjääri paremat kujundamist ja väärtustatakse õpetajaametit
  • Toetatakse vähemarenenud riike oma kogemuste, teadmiste, oskuste ja vahenditega
  • Hinnatakse rohkem tegevuste mõju


Tippkohtumine valmistas ette 2019. aasta juulis toimuvat kõrgetasemelist poliitikafoorumit, kus kestliku arengu hariduse eesmärk on üks kesksetest teemadest. Brüsselis toimunud kohtumisel osales üle 50 UNESCO liikmesriigi ja üle 30 partnerorganisatsiooni, sealhulgas 24 haridusministrit ja 16 aseharidusministril üle maailma.

Veel uudiseid samal teemal

17.08.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti e-riigi lahutamatuks osaks olevad koolide IT-taristud viiakse uuele tasemele

Aastaks 2022. saavad kõik Eesti üldharidus- ja kutsekoolide IT-taristud renoveeritud. Koolide sisevõrkude uuele tasemele viimist toetatakse 8,27 miljoni euro eest.

15.08.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus kinnitas loodava Tallinna Muusika- ja Balletikooli ehituse rahastamise

Tänasel valitsuse kabinetinõupidamisel kinnitati loodava Tallinna Muusika- ja Balletikooli ehitamise ja sisustamise rahastamine kokku 43 miljoni euro ulatuses. Uues hoones Tallinnas aadressil Pärnu maantee 59 alustab kool tegevust 1. septembril 2022. aastal.