Sa oled siin

Eesti kutsekoolid hakkavad ühiselt e-õpet korraldama

16. veebruar 2005 - 0:00

„Eestis on juba mitmeid  kutseõppeasutusi, kus e-õpet kasutatakse ja arendatakse. E-kutsekool kui ühine algatus  aga aitab kaasa koolide koostöö tihenemisele just õppesisu arendamise ja kaasaegsete õppemeetodite kasutamise osas,” ütles haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. „See on kindlasti ka märk sellest, et kutseharidus käib ajaga kaasas,” lisas Maimets.

E-Kutsekooli konsortsium hakkab toimima tihedas koostöös enam kui kaks aastat tagasi EITSA juurde loodud Eesti e-Ülikooliga.

„Oleme tänaseks e-ülikooli väljaarendamise võrra kogenumad ning usun, et oskame kutse- ja rakenduskõrgkoole kiiremini ja paremini e-õppe radadele suunata,” lausus EITSA juhatuse esimees Toomas Sõmera.

„Hea meel on selle üle, et projektist on juba algfaasis vabatahtlikult kinni haaranud enamus Eesti kutseõppeasutustest ja rakenduskõrgkoolidest, kes näevad e-õppe ühises edendamises võimalust oma õppekvaliteeti ja avatust oluliselt suurendada,” lisas Sõmera.

Konsortsiumi eesmärk on võimaldada e-õppe arendamise kaudu kutse- ja rakenduskõrgkoolide õpilastele mitmekesisemaid, pandlikumaid ja kvaliteetsemaid õppimisvõimalusi, kasutades sealjuures olemasolevaid inim- ja materiaalseid ressursse võimalikult ökonoomselt.

Heade kavatsuste protokollile kirjutavad alla 34 Eesti kutseõppeasutust, 4 rakenduskõrgkooli, Haridus- ja Teadusministeerium ning EITSA.

E-Kutsekooli rahalised vahendid tulevad riigilt ja ka Euroopa Liidu projektidest. Haridus- ja Teadusministeerium investeerib e-Kutsekooli arengusse 2005. aastal miljon krooni. E-kutsekooli kaudu finantseeritakse e-õppe kursuste välja töötamist, ainekavade loomist, infrastruktuuri arendamist ja õppejõudude koolitamist. Lisaks võtab konsortsium enda kanda liikmeskoolide e-õppe alase koostöö koordineerimise ja tehnilise toe organiseerimise.


Lisainfo:
Toomas Sõmera, EITSA juhatuse esimees
 tel: 628 5800

Kalle Toom, kutseharidustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
 tel: 7 350 285