Sa oled siin

Eesti kõrgkoolidesse tuleb seitse väliseestlast

18. aprill 2005 - 0:00

Tänavu oli konkurss esmakordselt avatud ka Välis-Eesti lääne kogukondadele. Aastatel 2002-2004 on stipendiumi saanud 15 ida-aladelt pärit välis-eestlast.

Stipendiumi võisid taotleda kesk- või kõrgharidusega noored välis-eestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat. Stipendiumiga kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus, elamisloa riigilõiv ning makstakse eluaseme-, õppe- ja sõidutoetust. Stipendiaadil on õigus enne bakalaureuse- või magistriõppesse asumist läbida eesti keele aastane intensiivõpe ülikoolis.

Välis-eestlaste toetamiseks loodud Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumi eesmärk on toetada välis-eesti noorte bakalaureuse- või magistriõpinguid Eesti kõrgkoolides. Stipendiumi väljaandmist finantseeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest.


Täiendav info:
Anneli Roose, keeletalituse peaekspert
7 350 225

Age Rosenberg, konsultant
Teabekorralduse osakond
7350 153, 52 83 153, age.rosenberg@hm.ee