Sa oled siin

Eesti koolid ja ettevõtted asuvad uusi hariduslahendusi välja töötama

29. märts 2021 - 14:00

Selgusid koosloome programmi valitud Eesti koolide ja hariduslahendusi arendavate ettevõtete meeskonnad, kes hakkavad ühiselt uusi kodumaiseid hariduse digilahendusi looma. Programmi koordineerib Tallinna Ülikool koostöös Haridus- ja Noorteameti ning Startup Estoniaga.

Kuus haridusvaldkonna algatust EduLog, Koodikool, Kolm Põrsakest, Noorte Vabamu, Taut ja TEMU hakkavad koos koolidega digilahendusi looma. Välja valitud ideed pakuvad lahendusi programmeerimise õppimisest kuni tervise ja noortele suunatud seksuaalhariduseni.

Haridus- ja Noorteameti peadirektori Ulla Ilissoni sõnul said tänaseks väga edukad haridustehnoloogia ettevõtted nagu ALPA Kids ja Futuclass hoogu juurde just eelmise aasta koosloome programmist. "Üksi võib kiiresti areneda, aga koos jõuame palju kaugemale. Harno on võtnud eesmärgiks toetada haridusinnovatsiooni loovaid ettevõtteid kogu elutsükli vältel nii tegutsemisel kodumaal kui ka Eestist välja lendamisel. Just haridusvaldkonnast saab alguse areng, mis meie elu ja ümbritsevat maailma muudab," märkis Ilisson.

Startup Estonia EdTech sektori projektijuht Inga Kõue märkis, et uusi eraalgatustel põhinevaid haridust mõjutavaid digilahendusi tekib väga mitmetel viisidel: "Koosloome programmiga anname alustavatele meeskondadele lisandväärtust juba varases tootearenduse faasis, viies kokku idee esitajad ja tulevased lõppkasutajad ning lisades kolmanda osapoolena uue lahenduse loomisse ülikooli," lisas ta.

Ülikooli mentorid toetavad meeskondade ja koolide koosloome liikumist jätkusuutlike haridusinnovaatiliste tootelahenduste poole. "Haridusasutuste personali kaasamine juba tootearenduse algfaasis koos tegevuse tõenduspõhise hindamisega suurendab loodavate haridustoodete ja teenuste tõenäosust jõuda õpetaja klassiruumi," kommenteeris Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja haridusinnovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste.

Koosloome programm käivitub aprillis projektipartnerite kohtumistega, ülikooli mentorluse ja konsultatsioonidega ning töötubadega. Programm lõppeb oktoobris avaliku üritusega kõikidele haridusest huvitujatele, kus jagatakse kolmepoolse koostöö kogemust, edusamme ja väljakutseid uute innovaatiliste lahenduste loomisel.

Alustavas programmis tulevad valitud kuuele meeskonnale appi kaksteist üldhariduskooli nõustajat. Projekti käigus kohtuvad ettevõtted regulaarselt koolidega, kaasates arendusse ka õppijad. Soovi programmis osaleda esitasid Aruküla Põhikool, Gaia Kool, Kallavere Keskkool, Keila Kool, Paide Gümnaasium, Põltsamaa Gümnaasium, Rakvere Reaalgümnaasium, Saaremaa Gümnaasium, Sindi Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium ja Tartu Raatuse Kool. Programmis osalenud meeskonnad ja koolide projektipartnerid pälvivad ametliku tunnustuse "Eesti haridusinnovatsiooni koosloome partner".

Tallinna Ülikool töötab programmi raames välja teenused, mida saavad ettevõtted kasutada EDUSPACE uurimislaboris sõltumatult konkreetsest programmist. "Ettevõtete vajadustest lähtuvalt komplekteerime teadlastest ajutise projektimeeskonna, kes saab tuge pakkuda nii haridusinnovatsiooni toetava tootearenduse, prototüüpimise, sihtrühmaga valideerimise kui ka rakendusuuringute läbiviimisega. Näitena võib tuua eelmise aasta programmis osalenud ALPA Kidsi, keda nõustatakse laste õppimist toetavate personaliseeritud õpiradade prototüübi loomisel," lisas Janika Leoste.

Koosloome hariduses põhineb Soomes välja töötatud ja Espoos juurutatud mudelil KYKY Living Lab ning Inglismaal University College London (UCL) hariduse instituudi loodud programmil EDUCATE. Eelmisel aastal esmakordselt Eestis käima lükatud programmis osalesid koos koolide ja lasteaedadega ettevõtted ALPA Kids, CogniSpot, Futuclass, Jututuba, Mastery ja Proovikivi.

Täiendavat infot leiab programmi kodulehelt https://eduspace.tlu.ee/koosloome/.

Haridus- ja Noorteamet on toeks programmis osalevatele haridusasutustele, Startup Estonia iduettevõtetele ning Tallinna Ülikool pakub osapooltele metoodilist ja didaktilist tuge. Koosloome programmi aitavad ellu viia Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.


Lisainfo:

Aivar Hiio
Innovatsiooni- ja koostöökeskus
Haridus- ja Noorteamet
aivar.hiio@harno.ee

Veel uudiseid samal teemal

16.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutsume kandideerima haridusasutuse keelevaldkonna nõustajaks

Haridus- ja Noorteamet on kuulutanud välja konkursi, et värvata keelevaldkonna nõustajad aastateks 2022-2025. Nõustamisteenus on mõeldud koolimeeskondadele haridusasutustes, kus õpivad eesti keelest erineva kodukeelega õppijad. 

Nõustaja tegevused:

15.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusasutustele avanes taotlusvoor digitaalse õppevara soetamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium avavad täna taotlusvooru, mille toel rahastatakse haridusasutustele õppetöö mitmekesistamiseks uuenduslike IT valdkonna õppevahendite soetamist. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava taotlusvooru maht on 470 000 eurot.