Sa oled siin

Eesti keelenõukogu annab ministrile üle strateegia

8. jaanuar 2004 - 0:00

Strateegia määrab kindlaks eesti keele arendamise eelissuunad 2010. aastani. Strateegia eesmärk on luua tingimused, et eesti keel oleks Eesti territooriumil areneva tänapäevase kõrgtehnoloogilise ning avatud paljurahvuselise ühiskonna põhiline suhtlemisvahend.

Strateegia elluviimine tagab, et eesti keelel oleksid väljendusvahendid mis tahes olulises eluvaldkonnas kunstidest ja filosoofiast kuni täppisteaduste ja infotehnoloogiani; tugevneksid õiguslikud ja ühiskondlikud hoovad eesti keelekeskkonna arengu mõjutamiseks; eesti keel leiaks kiire rakenduse uuenduslikes infotehnoloogial põhinevates tarbetehnoloogiates.

Lisainformatsioon:
Jüri Valge
keelepoliitika nõunik
Haridus- ja Teadusministeerium
07 350 136
051 03 977

Tarmu Kurm
suhtekorraldustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
07 350 154