Sa oled siin

Eesti keele õpetamine välismaa kõrgkoolides hoogustub

2. detsember 2004 - 0:00

Programmi kohaselt asutatakse välismaal uusi õpetuskeskusi ja toetatakse juba tegutsevaid, samuti luuakse täiendavaid õppevorme. Programmi elluviimine aitab suurendada eesti keele ja kultuuri tundjate hulka välismaal ning soodustab positiivse suhtumise kujunemist Eestisse.

Enamik praegu väljaspool Eestit töötavatest eesti keele lektoritest on ülikoolidevaheliste lepingute alusel valitud õppejõud, väliseestlased või estofiilid. Kokku on õpetuskohti ligi nelikümmend, kuid Eestist lähetatud lektor töötab vaid Vilniuse Ülikoolis, Peterburi Riiklikus Ülikoolis ning Pariisis Ida keelte ja kultuuride instituudis (INALCO). Lektori lähetamisega on kaasnenud eesti keele õppekava areng kõigis nimetatud kõrgkoolides. Eesti keele õpetuse tase ja maht on ülikooliti väga erinev, eesti keelt saab õppida nii pea-, valik- kui vabaainena.

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi rahastatakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu. Programm rakendub alates 2005. aasta 1. jaanuarist.

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2005-2010 töötas välja 2001. aastal haridusministri moodustatud nõukogu. Nõukogu esimees on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan Birute Klaas. Nõukogu liikmed on Anzori Barkalaja (Viljandi Kultuuriakadeemia), Juhan Haravee (Välisministeerium), Andre Help (Eesti Instituut), Lore Listra (Eesti Instituut), Heli Mattisen (Tallinna Pedagoogikaülikool), Mart Meri (Keel ja Kirjandus), Raimo Raag (Uppsala Ülikool), Anneli Roose (Haridus- ja Teadusministeerium), Tõnu Tender (Haridus- ja Teadusministeerium), Jüri Valge (Haridus- ja Teadusministeerium).

Lisainfo:

Anneli Roose
Haridus- ja Teadusministeeriumi eesti keele välisõppe peaekspert
Telefon: 7350 225
E-post: anneli.roose@hm.ee

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
Telefon: 7350 155
E-post: aire.koik@hm.ee