Sa oled siin

Eesti Keele Instituudi uueks juhiks saab Arvi Tavast

19. juuni 2020 - 14:01
Arvi Tavast. Foto: ETIS

Teaduspoliitika komisjon valis uusi juhte kahele teadus- ja arendusasutusele. Eesti Keele Instituudi direktoriks saab Arvi Tavast. Eesti Kirjandusmuuseumi direktorit täna ei valitud.   

Arvi Tavast asub Eesti Keele Instituudi direktorina tööle 1. septembril ja tema ametiaeg kestab viis aastat. Komisjoni hinnangul olid Arvi Tavasti kandidatuuri tugevusteks selge visioon instituudi arengusuundadest, innovaatilisus ning pikaajaline kogemus keeletehnoloogia valdkonnas.

Arvi Tavast on kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse alal ning läbinud järeldoktorantuuri Saksamaal Tübingeni Ülikoolis. Aastatel 2011-2013 oli Tavast Eesti Keele Instituudis keeletehnoloogia osakonna juhataja ning alates 2014. aastast on olnud tegev erasektoris.

Eesti Kirjandusmuuseumi direktori konkurss luhtus. Aruteludega, kuidas leida parim eestvedaja Eesti Kirjandusmuuseumile tarvilike struktuursete reformide jaoks, jätkatakse lähiajal.

Nii Eesti Keele Instituudi kui Eesti Kirjandusmuuseumi juhi konkursid toimusid praeguste direktorite tähtajaliste töölepingute lõppemise tõttu.

Taustainfo

  • Eesti Keele Instituut on teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb eesti kirjakeele korraldamise ja arendamisega, sõnaraamatute koostamise ja toimetamisega, andmekogude hooldega ning neid tegevusi toetavate alus- ja rakendusuuringutega ja eesti keele keeletehnoloogilise toe loomisega.
  • Eesti Kirjandusmuuseumi kui teadus- ja arendusasutuse põhieesmärk on rahvusliku identiteedi püsimiseks ja rahvuskultuuri arenguks oluliste kultuurilooliste allikmaterjalide säilitamine, teaduslik uurimine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine.

Veel uudiseid samal teemal

06.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppetegevuse korraldamine pakaseliste ilmaolude korral

Kindlaks on määratud temperatuurid, mille korral ei pea 1.-9. klassi õpilased kooli tulema, kui transporti pole korraldatud. Ka kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel tuleb silmas pidada välistemperatuuri.

03.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Kiirtestimine jätkub, et koolid saaksid turvaliselt õppetööd korraldada

Viimasel nädalal avastati üldhariduskoolides 314 positiivset kiirtesti, kokku on viie nädala jooksul toimunud kiirtestimistes saadud 3066 positiivset testitulemust.