Sa oled siin

Eesti kasutab Euroopa kogemust õpitulemuste ja õpetajakoolituse kvaliteedi tõstmisel

22. märts 2004 - 0:00

Visiidi käigus kohtus haridus- ja teadusminister Toivo Maimets mitmete riikide haridusministritega (Hollandi, Iisraeli, Uus-Meremaa, Sloveenia jne) ning tutvustas Eesti koolikorralduse eelseisvaid muudatusi. „Kuna väga paljud riigid kasutavad ühise osakute süsteemi erinevaid variante koolide autonoomsemaks muutmisel, siis  äratasid Eesti plaanid laialdast huvi. Arvestades teiste riikide teatavat edumaad hariduskorralduses, avaldati toetust kompleksele lähenemisele probleemide lahendamisel kui ilmselt ainuvõimalikule teele meie hariduskorralduse kaasajastamisel” ütles Maimets.
Kohtumisel arutati põhjalikult ka PISA - Rahvusvahelise  õpilaste hindamise programmi tulemusi, milles osalevad enamik OECD riike. „Eesti ei ole siiani nimetatud uuringutes osalenud. Käesoleval aastal on Haridus- ja Teadusministeerium esmakordselt eraldanud raha osamaksu tasumiseks ning teiste riikidega võrreldavaid tulemusi võime oodata kahe aasta pärast” ütles Maimets . 

OECD hariduskomiteel tegi avalduse ka äri- ja tööstusettevõtjate esindus BIAC, kes väljendades oma ootusi hariduskorraldusele ja sisule. BIAC rõhutas, et üha kiiremini muutuvas maailmas on vaja anda koolidele võimalikult palju autonoomiat ja õigust osaleda otsustamise protsessides, sest tsentraalselt juhitud haridussüsteem ei ole võimeline kiirete muutustega kohanema.

Lisainfo:
Ave Lauringson
Suhtekorraldustalitus
Haridus- ja Teadusministeerium
Tel: 07 350 153
GSM: 052 04 700