Sa oled siin

Eesti arendab rahvusvahelist koostööd biomeditsiini valdkonnas

27. aprill 2004 - 0:00

Praegune UNESCO peadirektor Koichiro Matsuura on oma ametiaja prioriteetideks seadnud bioeetika küsimused ning selliste rahvusvaheliste normide väljatöötamise, mis tasakaalustaks ühelt poolt eelkõige seni ravimatute haiguste uuringute vajadusi ning teisalt inimese individuaalse väärikuse ja puutumatuse kaitset. Väga paljude liikmesriikide esindajad teevad ettekande olukorrast nende riikide seadusandluses ja praktikas ning lõpuks arutab komitee üldkehtivate regulatsioonide võimalusi ning teeb oma soovitused UNESCO peadirektorile.
Minister Maimetsa sõnul ei  ole kokkulepete saavutamine kerge, kuna väga suurel määral sõltuvad erinevate maade seisukohad kultuurilisest, religioossest ja hariduslikust taustast. „Eesti jaoks bioeetika küsimused väga olulised, kuna Riigikogu on oma otsusega seadnud üheks Eesti teaduse prioriteetseks põhisuunaks biomeditsiini arendamise. Selle ala arenguks on möödapääsmatu, et Eesti ühineb rahvusvaheliste koostöövõrkudega, mis muuhulgas reguleerivad biomeditsiiniuuringute õiguslikke, eetilisi ning sotsiaalseid tulemeid” rääkis Maimets, „Tasakaalust ülalnimetatud kahe poole - inimväärikuse ning traagiliste haiguste raviuuringute vajaduste vahel - sõltub ka see, mil määral ning kas üldse on Eestis võimalik rahvusvahelised biomeditsiiniuuringud.”

Liina-Jaanika Seisler
suhtekorralduskonsultant
7 350 155, 52 12 061