Sa oled siin

Eesti andis rohelise tule Euroopa haridusruumi visioonile

22. mai 2018 - 18:28

Täna osales minister Mailis Reps Brüsselis haridus- ja noorteministrite kohtumisel, kus lepiti kokku Euroopa ühtse haridusruumi visioonis ning arutati Euroopa Liidu noortepoliitika tulevikku.

„Tänased kohtumised kinnitasid, et oleme kolleegidega teistest liikmesriikidest ühel meelel Euroopa hariduse- ja noortevaldkonna tuleviku osas,“ kommenteeris minister Reps tänaseid kohtumisi. „Haridusministrite nõukogul kiitsime heaks ühtse Euroopa haridusruumi visiooni, mis loob muuhulgaskõigile õppuritele paremad võimalused Euroopas vabalt ja takistusteta ringi liikuda. See on suurepärane võimalus enesetäiendamiseks välismaal ning loodan, et noorte õpiränne muutub üha tavapärasemaks osaks õppetööst,“ lisas Reps.

Haridusministrite kohtumisel lepiti kokku ühtse Euroopa haridusruumi visioonis, mis lisaks õppurite õpirände soodustamisele loob võimalused ka lõputunnistuste ja kvalifikatsioonide paremaks tunnistamiseks, edendab keeleõpet ning loob paremad võimalused kõrgharidusasutuste omavaheliseks koostööks. Lisaks võeti vastu kahed Euroopa Liidu Nõukogu soovitused elukesva õppe võtmepädevuste uuendatud raamistiku kohta ning ühiste väärtuste, kaasava hariduse ja õpetamise Euroopa-mõõtme edendamisest.

Noortevaldkonna ministrite kohtumisel arutati Euroopa Liidu noortepoliitika tulevikuprioriteetide üle. Arutelus rõhutati vajadust noorte senisest põhjalikuma ja oskuslikuma otsustusprotsessidesse kaasamise üle. Ühe lahendusena pakkus Eesti nutika noorsootöö rakendamist selleks, et suudetaks paremini vastata noorte vajadustele ja huvidele. Arutelu juhatas sissse laiema diskussiooni Euroopa Komisjoni poolt ettevalmistatava uue Euroopa Liidu noortestrateegia üle. Lisaks kiideti heaks kahed Euroopa Liidu Nõukogu järeldused noorte rollist Euroopa Liidu demograafiliste probleemide lahendamisel ning turvalise, sidusa ja harmoonilise ühiskonna ülesehitamisel Euroopas.

Minister osales ka noortevaldkonna ministrite kohtumisele eelnenud informaalsel lõunakohtumisel, kus koos noortega arutati selle üle, kuidas neid paremini kaasata. Arutelus keskenduti praeguse kaasamisvormi – struktuurne dialoog – uuendamisele. Kohtumisel osalesid Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaadi, Euroopa Noortefoorumi, Euroopa Üliõpilasliidu ning praeguse eesistuja Bulgaaria, eelmise eesistuja Eesti ja järgmise eesistuja Austria esindajad.

Lisaks kohtus minister Austria haridusminister Heinz Faβmanniga, kellega keskenduti juulis algavale Austria eesistumisele. Minister Reps jagas eesistumise kogemusi ning ühiselt arutati, kuidas saavutada eesistumise eesmärke. Lisaks arutati Erasmus+ programmi ning diplomite ja kvalifikatsioonide tunnustamisega seonduvat, mis on Austria kui järgmise eesistuja prioriteedid. Haridusministrid arutasid ka Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Günther Oettingeriga Euroopa Koolide tulevikuga seonduvat.

Järgmine haridus- ja noortevaldkonna ministrite kohtumine toimub novembris Brüsselis. Austria ja Eesti on koos Bulgaariaga eesistumise triopartnerid, kes on kokkuleppinud kolme eesistuja ühistes prioriteetides.

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikoolilõpetajad saavad võimaluse sooritada eesti keele kui teise keele B2 taseme eksamit

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse muudatuse, millega luuakse põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada eesti keele kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Samuti hakatakse tulevikus kandma Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeid ujumise algõpetuse kohta ning enne 2004. aastat nii Eestis kui ka välismaal väljastatud lõpudokumente.