Sa oled siin

Eelmise aasta parim kutseõppeasutus võõrustab kvaliteedihuvilisi

18. august 2005 - 0:00

Tegemist on esimese kutseõppeasutuste juhtidele ning kvaliteedispetsialistidele suunatud üritusega, kus antakse ülevaade juhtimiskvaliteedi edendajate senisest praktikast ning erinevatest kvaliteedimudelitest koolis. Oma kogemusi ja õppetunde tutvustavad 2004. aastal võitnud ning konkursil edukalt esinenud koolide eestvedajad.

Konverentsi avab kell 11 Haridus- ja Teadusministeeriumi abiminister Erkki Piisang. Ürituse peaesineja Juha Vaso tutvustab Euroopa kvaliteediauhinna mudelit ja Soome kutseõppeasutuste praktikat kvaliteedijuhtimise rakendamisel.

Konverents lõpeb konkursi „Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind 2005” piduliku väljakuulutamisega. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Kvaliteediühingu koostöös korraldatava konkursi eesmärgiks on innustada Eesti kutseõppeasutuste juhte, töötajaid ja õppijaid kvaliteedimõtlemise teele ning läbi viima eneseanalüüsi. Samuti soovitakse tunnustada koole, kes rakendavad kvaliteedijuhtimise põhimõtteid oma igapäevategevuses ning töötavad järjepidevalt kvaliteedisüsteemi täiustamise nimel. Konkurss toimus esmakordselt 2003. aastal, pilootprojektile kohaselt jäeti esimesel aastal võitja välja kuulutamata.

Kutseõppeasutuste kvaliteedikonkurss saab alates 2005. aastast teoks EL struktuurifondide meetme 1.1 projekti „Kvaliteedi tagamine kutseõppeasutustes kvaliteedialase koolituse läbiviimise ja  sisehindamise süsteemi arendamise kaudu” raames ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Projekti eesmärgiks on tagada kvaliteet kutseõppeasutustes personali koolituse ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu. Projekti koordinaator on SA Innove ning partneriteks Kuressaare Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Konverentsi päevakava on internetis aadressil http://www.innove.ee/ee/?p=451.

Lisainfo:

Kaidi Holm
Projekti koordinaator
699 80 88, 51 69 309

Tiina Samarüütel
SA Innove infojuht
699 80 63, 50 22 786

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155