Sa oled siin

E-tasemetööde esmakordne testimine viiekümnes koolis möödus edukalt

30. mai 2014 - 0:00
Maikuus oli Eesti koolidel esmakordselt võimalus teha 6. klassi tasemetöid katseliselt lisaks paberile ka digitaalselt. Koolide huvi digitaalsete tööde vastu oli suur, kokku lahendasid matemaatika, eesti keele ja vene keele e-tasemetöid 1342 õpilast 52st koolist üle Eesti. Õpetajate ja õpilaste tagasiside e-testidele oli väga positiivne. Erinevate elektrooniliste testidega jätkatakse aasta-aastalt suurenevas mahus.
 
Elektrooniliste testide läbiviimiseks arendas SA Innove välja eksamite infosüsteemi (EIS), kus esmakordselt testiti korraga nii paljude õpilastega e-ülesandeid ja nende läbiviimise keskkonda.  Võrreldes paberil tehtavate tasemetöödega nõuab e-testide läbiviimine koolidelt ja õpetajatelt rohkem paindlikkust, kaasaegset arvutiklassi ja digipädevusi.
 
E-testides uuriti lisaks aineteadmistele ka õpilaste motivatsiooni lahendada ülesandeid elektrooniliselt ning küsimust, kas e-ülesanded mõõdavad õpitud pädevusi kuidagi teisiti kui paberülesanded. Ülesannete ja testide täpsem analüüs on koostamisel, koolidelt laekunud täiendusettepanekud läbivaatamisel.
 
SA Innove keskselt korraldatud e-tasemetööde seast said koolid valida, missugustes testides kaasa lüüakse. Eesti keele 6. klassi e-tasemetööl osales 31 koolist 651 õpilast. Matemaatika 6. klassi tasemetööl osales 47 koolist 1035 õpilast. Vene keele 6. klassi e-tasemetööl osales 10 koolist 221 õpilast.
 
Kokkuleppel SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga on ajakirjanikel võimalik uue e-tasemetööde ja eksamite infosüsteemiga tutvuda ka personaalselt.
 
Nii tavapäraste tasemetööde kui ka uute katsetööde eesmärk on anda õpilastele, õpetajatele ja koolikogukonnale tagasisidet, millised on saavutatud oskused ja valmisolek neid kasutada. Teisalt on eesmärk koguda infot, kuidas õppeainel läheb – kas ja milliseid arendusi on vaja õppekavas, õppevaras ja õpetajakoolituses.
 
SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium rõhutavad, et koolid ei peaks tasemetöödeks õpilasi ette õpetama ning samuti pole eesmärgiks tööde eest hinnete panemine või edetabelite moodustamine. Tasemetöö peaks andma võimalikult objektiivse ülevaate õpetatust.
 
Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.