Sa oled siin

E-kool on võitnud kasutajate poolehoiu

26. mai 2004 - 0:00

Möödunud sügise algsed kasvuraskused saadi esimese õppeveerandi jooksul ületatud ning
edaspidi on e-kooli keskkond pakkunud laia funktsionaalsusega töökindlat
teenust nii õpetajatele, lapsevanematele kui õpilastele.
Vaata Maailma Sihtasutuse juhataja Alar Ehandi sõnul võib e-kooli esimese
aasta tunnistada igati edukaks.
„Küsitluste tulemused näitavad, et 80 - 90% kasutajatest hindavad e-kooli
erinevaid aspekte positiivselt. See on meie oodatud tulemusest isegi
mõnevõrra parem arvestades, et õppeaasta alguses tekitas rakenduse
töökindlus kasutajatele tuska. Positiivne tagasiside ja rakenduse töökindlus
sel aastal lubavad meil julgustada e-kooli kasutama ka neid koole, kes
senini pole veel liitunud,” ütles Ehandi.
Haridus- ja Teadusministeeriumi IT nõunik Jaak Antoni sõnul on tänu
erasektori abile valminud ja kasutusse võetud infotehnoloogiline keskkond,
kuid see on alles esimene etapp. „Nüüd on vajalik keskenduda selle keskkonna
kõigi võimaluste maksimaalsele kasutamisele õppeprotsessi täiustamiseks,
tagada süsteemi jätkusuutlik areng ning integreeritus teiste
haridusvaldkonna infosüsteemidega,” ütles Anton.
Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul on pealinna 81 koolist
tänaseks liitunud e-kooli projektiga 34 kooli ning uuest õppeaastast on
liitumiseks soovi avaldanud veel 12 kooli. „E-kooli kasutab liitunud koolist
aktiivselt 60%, sellist arengut võib pidada heaks, arvestades, et projekt on
töös olnud vaid aasta” ütles Andres Pajula. „Kahtlemata vajab e-kooli
rakendamine esialgu kooli ja õpetajate suuri pingutusi olemasoleva
töökorralduse ja harjumuste muutmiseks, kuid kõiki aktiivselt kasutavad
koolid ja lapsevanemad on tulemustega väga rahule jäänud” lisas Pajula.
E-kool on internetipõhine kool-kodu suhtlemiskeskkond, mis lubab koolidel
hoida õppeinfot elektroonselt ning võimaldab õpilastel ja lapsevanematel
näha enda/lapse õppetulemusi. Iga kasutaja saab e-koolis turvaliselt ligi
vaid sellele infole, mida tal on õigus näha. 2003/04 õppeaasta jooksul on
rakendust kasutanud üle 40 Eesti kooli ning rohkem kui 10 000 inimest.

Lisainfo:
Alar Ehandi                                         
Vaata Maailma Sihtasutus                    
Tel. 646 64 61                                    
http://www.vaatamaailma.ee/ekool/
Jaak Anton     
Haridus- ja Teadusministeeriumi IT nõunik
Tel. 50 65 655