Sa oled siin

Balti- ja Põhjamaad arutlevad kutseoskuste vastastikuse tunnustamise üle

19. jaanuar 2005 - 0:00

„Riikidevaheline kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine on õppurite ja töötajate vaba liikumise oluliseks eelduseks,” ütles Anne Hütt, Eesti Leonardo keskuse koordinaator.

„Ühtlustatud raamistik võimaldab koolijuhtidel pädevalt hinnata teisest riigist saabuva õppija taset ning tööandjale annab süsteem kindlustunde töötaja kutseoskuste vastavusest rahvusvahelistele nõuetele ja aitab seeläbi suurendada tööturu osapoolte vastikust usaldust,” lisas Hütt.

Konverentsi põhieesmärk on tutvustada Euroopa Liidu kutseharidust edendava Leonardo da Vinci programmi kvalifikatsiooni alaste projektide tulemusi ning kasutamisvõimalusi. Rahvusvahelises koostöös on tehtud kutsete ühtlustamiseks põhjalikku eeltööd ning valminud on mitmete erialade ühtsed kirjeldused. Konverentsi töötubades ja näitusel tutvustatakse 20 rahvusvahelises koostöös läbi viidud Leonardo projekti kaheksast riigist. (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island)

Konverentsil osalevad esindajad Euroopa Komisjonist, Põhjamaade Ministrite Nõukogust, Soome Tööstuse Konföderatsioonist, ministeeriumidest ja ülikoolidest. Kutseoskuste tunnustamisega seotud erinevate organisatsioonide esindatus ja suur rahvusvaheline huvi loovad eelduse teema mitmekülgseks käitluseks. Näiteks: kuidas hinnata ja tunnustada mitteformaalsel viisil ehk kodus või tööl omandatud teadmisi. 

Kutsekvalifikatsiooni omamist tunnistab kutsekvalifikatsiooni omistava organi poolt välja antud kutsetunnistus. Eestis on 12.01.05 seisuga väljastatud 4217 kutsetunnistust, kinnitatud 447 kutsestandardit ning 55 kutset omistavat organit. Konverentsi raames tutvustatav Europassi raamistik on loodud kvalifikatsioonide ja kompetentside alase teabe edastamise ja vahendamise eesmärki silmas pidades.

Lisainfo:
Anne Hütt
Eesti Leonardo keskuse koordinaator
Telefon 6 99 80 73

Tiina Samarüütel
SA Innove infojuht
Telefon: 6 99 80 63, 50 22 786