Sa oled siin

Avaneb taas võimalus EL haridusmeetmest raha taotleda

25. aprill 2005 - 0:00

Tegemist on kolmanda vooruga Euroopa Liidu struktuurifondide haridusmeetmes 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” ning see on avatud organisatsioonidele, mis tegelevad kutsehariduse, kõrghariduse ja elukestva õppe eesmärkide elluviimisega. Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud juriidilised isikud (nii avalik-, era- kui mittetulundussektor).

Meetme eesmärk on inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul haridus- ja koolitussüsteemi täiustamise, elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna loomise ning koolituse pakkumise kaudu.

Taotletava toetuse minimaalne suurus on 225 000 krooni, ülempiiri seatud ei ole. Toetuse määr on kuni 75% projekti kogumaksumusest.

Vormikohane kirjalik taotlus tuleb esitada kolmes eksemplaris (1 originaal ja 2 koopiat) kinnises ümbrikus ning üks eksemplar elektrooniliselt märksõnaga „ESF projektitaotlus” Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusse Innove aadressil:

„ESF projektitaotlus”

SA Innove struktuuritoetuste üksus

Liivalaia 2,

10118 Tallinn

E-post: struktuurifondid@innove.ee märksõnaga „ESF projektitaotlus”

Taotlusi võetakse vastu 25.04.2005 kuni 01.07.2005 tööpäeviti kl 9.00-17.00 (taotluse esitamise kuupäevaks loetakse ka postitempli alusel taotluse postitamise kuupäeva).  

Meetme raames 2005. aastal toetatavad tegevused on välja toodud meetme 1.1 aastases tegevuskavas. Dokument on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove koduleheküljel.

Taotlejate nõustamiseks korraldab meetme rakendusüksus, SA Innove, taotlejate koolitused mai alguses Tallinnas (04-05.05), Tartus (02.-03.05) ja Pärnus (06.05). Lisainfo ja registreerimine www.innove.ee/struktuuritoetused.

Tiina Samarüütel, infojuht

SA Innove

Tel: 6 998 063

 

Age Rosenberg, konsultant

Teabekorralduse osakond

Haridus- ja Teadusministeerium

7 350 153