Sa oled siin

Avaneb EL kutsehariduse edendamise programmi uus taotlusvoor

22. aprill 2004 - 0:00

Taotlusvooru avakonverentsi eesmärgiks on tutvustada osalejatele Leonardo da Vinci programmi 2005 -2006 a. taotlemise tingimusi. Samuti esitletakse Leonardo da Vinci programmi II faasi arendusprojektide tooteid ja tulemusi, mis on valmimas või valminud Eesti organisatsioonide juhtimisel ja eestvõttel. Tulemuste tutvustamisel on ka kaugem siht - kuidas oleks võimalik olemasolevat ära kasutades uute projektide kaudu uusi väärtusi luua?

Leonardo da Vinci programm on Euroopa kutsehariduse edendamisele suunatud koostööprogramm, mis toimib rahvusvaheliste projektide (arendus- ja vahetusprojektid) kaudu. Arendusprojektid on mitmeaastased rahvusvahelised projektid, mille eesmärk on stimuleerida uuendusprotsesse kutsehariduses. Põhirõhk on uudsete õppematerjalide ja koolituse terviklahenduste väljatöötamisel. Vahetusprojektide kaudu finantseeritakse kutseõppeasutuste õpilaste ja kõrgkoolide üliõpilaste tööpraktikat Euroopa asutustes ja ettevõtetes, välispraktikaid, samuti erialakoolitusega tegelevate spetsialistide stažeerimist Euroopa Liidu riikides. Vahetusprojektide kaudu käib Eestist välispraktikal või - lähetuses keskmiselt 230 inimest aastas.

Leonardo da Vinci programm toimib Eestis alates 1998. aastast. Programmi tegevust koordineerib Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove. Programmi tegevusi rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Liit.

Lisainfo:
Ramia Allev
Leonardo da Vinci programmi keskuse juhataja
6 998 070
Tiina Samarüütel
SA Innove infojuht
699 80 63

Liina-Jaanika Seisler
7 350 155, 52 12 061