Sa oled siin

Arengukavad aastateks 2021–2035 on valmimas

21. mai 2020 - 16:43

Eriolukorra ajal on ministeerium koos oma partneritega jätkanud tööd valdkondlike arengukavadega, mille valmimistähtaeg on sügisel. Kolm neljast arengukavast jõudsid ametliku kooskõlastamise ja avaliku konsultatsiooni etappi ning ühe arengukava koostamise ettepanek sai valitsuselt heakskiidu.

21. aprillil lõppenud Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 eelnõu kooskõlastamine tõi arvamusi ja ettepanekuid ligi 60 organisatsioonilt. Tagasiside on olnud valdavalt positiivne ning arengukavas seatud strateegilisi eesmärke ja tegevussuundi toetav. Mais ja juunis toimuvad täiendavad kohtumised partneritega.

11. mail lõppenud Eesti teaduse ja arenduse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 eelnõu kooskõlastamisel saatsid oma arvamused ja ettepanekud 24 organisatsiooni. Ministeeriumidelt ja partneritelt laekunud tagasiside on olnud julgustav, suuri ja põhimõttelisi vastuolusid ei ole selle põhjal esile tulnud.

Eesti noortevaldkonna arengukava 2021–2035 eelnõu kooskõlastamise tähtaeg oli 18. mail. Praeguseks on laekunud arvamusi ja ettepanekuid 26 organisatsioonilt. Juba laekunud tagasisides on toodud välja, et arengukava on kompaktne ja realistiliku vaatega, oluliseks peetakse noortepoliitilist mõõdet, ministeeriumide ja valdkondadevahelist koostööd.

Paralleelselt kooskõlastamisega toimusid arutelud mitmete partnerorganisatsioonidega arengukavade tutvustamiseks ja võimalike kitsaskohtade väljatoomiseks. Mais-juunis täiendatakse arengukavade eelnõusid kooskõlastamisel saadud ettepanekute põhjal. Kohtumised parimate lahenduste leidmiseks jätkuvad ka kooskõlastamise järel.

Ministeerium ootab arengukavade eelnõudele tagasisidet veel üksikutelt organisatsioonidelt, kes on teada andnud, et edastavad oma ettepanekud hiljem.

Jätkub Eesti keelevaldkonna arengukava 2021–2035 koostamine koostöös Eesti keelenõukogu ja teistega organisatsioonidega. Valitsus kinnitas 16. aprillil arengukava koostamise ettepaneku. Arengukava juhtkomisjon kohtus esimest korda 29. aprillil, et arutada arengukava tööversiooni. Ministeerium täiendab arengukava juhtkomisjonilt saadud ettepanekutest lähtuvalt ja saadab selle siis ametlikule kooskõlastamisele ning konsultatsioonile.

Pärast arengukavade täiendamist toimuvad perioodil juuni–september arengukavade arutelud valitsuses ning Riigikogus. Arengukavade valmimis- ja kinnitamistähtaeg on sügisel.

Rohkem infot HTM valdkondade arengukavade koostamisest: https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035

Haridus- ja Teadusministeerium tänab kõiki, kes on eelnõudega tutvunud ja meiega oma ettepanekuid jaganud!

Veel uudiseid samal teemal

30.11.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites võib korraldada distantsõppe ajal hajutatult konsultatsioone

Täna allkirjastatud Terviseameti korraldus lubab Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites korraldada distantsõppe ajal väikestes rühmades ja hajutatult eksameid, olümpiaade, tugiteenuseid ning konsultatsioone tuge vajavatele õpilastele.

27.11.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartus hakkavad kehtima piirangud huviharidusele ja -tegevusele

Eile kehtestas Terviseameti lõuna regionaalosakond Tartu linnavalitsuse ettepanekul täiendavad piirangud huvitegevusele, huviharidusele ning sportimisele. Piirangud hakkavad kehtima 30. novembrist.