Sa oled siin

Algavad kõrghariduse riikliku koolitustellimuse läbirääkimised

26. aprill 2004 - 0:00

Õppekohtade jaotus RKT komisjonis kinnitatud õppevaldkondade ja –suundade proportsioonide alusel toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kõigi avalik-õiguslike ülikoolide esindajate vahelise läbirääkimiste teel vastavalt kokkulepitud põhimõtetele, millest olulisemad on kvaliteet ja efektiivsus. Läbirääkimiste tulemused kinnitatakse lepinguga. Riigi rakenduskõrgkoolidele eraldatakse õppekohad ministri käskkirja alusel. 

Kõrghariduse tasemel koolitusvajaduse prognoosimine ja sellele vastava riikliku koolitustellimuse kavandamine on mitmeid valdkondi ja koostööpartnereid hõlmav keerukas protsess. RKT vajaduse prognoosimine tugineb tööjõuvajaduse prognoosile, eelnevate aastate koolitustellimusele ja teistele kõrghariduse statistilistele näitajatele, Riigikogus ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud riiklikele arengukavadele, samuti õppe- ja teadustöö kvaliteedi näitajatele. Riiklik koolitustellimus kavandatakse koos partneritega, kelleks on ministeeriumid, Eesti Tööandjate Keskliit, Statistikaamet, Kutsekvalifikatsiooni SA, Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Eraülikoolide Rektorite Nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liit. Samuti edastavad meile oma ettepanekud erinevad kutseliidud.


Lisainformatsioon:
Heli Aru
nõunik
Haridus- ja Teadusministeerium
6281 206
 

Tarmu Kurm
suhtekorraldustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
07 350 154